• Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

  https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

  WYTYCZNE_Przeprowadzanie_egzaminow.pdf

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej podało nowe terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

  Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można

  składać w dwóch etapach:

  wnioski i świadectwa ukończenia szkoły:

  od 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) do 10 lipca 2020 r. (piątek) do godz. 15.00.

  zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty :

  od 31 lipca – do 4 sierpnia br.

  Wnioski można składać elektronicznie: rekrutacja.losroda@wp.pl

  Wnioski i wszystkie informacje o rekrutacji w zakładce Rekrutacja!!! Oferta Edukacyjna.

 • Zapraszamy do zapoznania się z naszą szkołą :)

  Wirtualny spacer po szkole: https://www.youtube.com/watch?v=P0P68JtA5e0&t=0s

  Wirtualna prezentacja: https://prezi.com/p/mshv_d4h0qwi/?present=1

  Prezentacja o szkole: https://tinyurl.com/qtxgo3s

  Film "Z życia LO": https://www.youtube.com/watch?v=xIe2TcowCHM

 • 10 marca odbył się Konkurs Chemiczny ALCHEMIK, wzięło w nim udział 21 uczniów.

  Oto laureaci w naszej szkole. Gratulacje!!!

  1 miejsce Dominik Danilewicz 1D (nagroda książkowa)

  2 miejsce Jakub Kozielski 1C

  3 miejsce ex aequo Wojciech Madura 1B i Rozalia Litka 1B

  Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

 • Nasz szkolny plebiscyt pozwala zaprezentować osiągnięcia sportowe uczniów szkoły oraz podziękować i wyróżnić tych, którzy w 2019 roku najbardziej zasłużyli na laury.
  Uroczystość ta była zaplanowana na 20 marca, ze względu na pandemię jej charakter będzie zgoła inny niż w poprzednich latach.
  Rok 2019 był kolejnym, w którym nasza szkoła brała udział w XX Wojewódzkiej Licealiadzie organizowanej przez Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”.
  Startowaliśmy w zawodach szczebla powiatowego, rejonowego i wojewódzkiego. Punkty dla szkoły zdobywaliśmy w lekkiej atletyce, piłce siatkowej, piłce koszykowej, biegach przełajowych oraz w tenisie stołowym.
  W 2019 roku nasi uczniowie reprezentowali również powiat i województwo w zawodach organizowanych przez Ludowe Zespoły Sportowe. W klasyfikacji generalnej województwa wielkopolskiego zajęliśmy czwarte miejsce uzyskując 130,5 pkt .
  Najlepszych sportowców szkoły wybierają nauczyciele wychowania fizycznego. Ponieważ jest to plebiscyt szkolny, w pierwszej kolejności brane były pod uwagę osiągnięcia w zawodach szkolnych i zdobywane tam punkty, a w dalszej kolejności sukcesy sportowców w dyscyplinach sportowych, których nie ma w kalendarzu imprez Szkolnego Związku Sportowego i Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS.

 • Tutaj można obejrzeć zdalne zakończenie klas trzecich -

  Zakończenie klas trzecich na FB

  W tym roku zakończenie klas trzecich odbyło się w niecodziennych okolicznościach . Od półtora miesiąca w szkołach odbywa się nauczanie zdalne. Oficjalne zakończenie dla tegorocznych maturzystów również było zdalne. Trochę szkoda, że nie na specjalnie przygotowanej sali, w obecności fundatorów, gości, rodziców, a przede wszystkim odświętnie ubranych absolwentów.

  Spotkanie z okazji zakończenia szkoły odbywało się na platformie MS Teams, relacja na żywo z części oficjalnej na naszym fanpage’ u na Facebooku i prowadziły je: Pani Dyrektor Katarzyna Światowy i Pani Wicedyrektor Ewa Sadyś. Zaproszono (przekazano dostęp do Platformy Teams), władzę samorządowe; Starostę Powiatu Średzkiego - pana Ernesta Iwańczuka; Burmistrza Miasta i Gminy Środa Wlkp. - pana Piotra Mielocha; Przewodniczącą Rady Powiatu - panią Małgorzatę Fertałę; Przewodniczącego Rady Miasta-pana Pawła Wullerta. Fundatorów nagród: prof. dr hab. Bolesława Andrzejewskiego, prof. dr hab. Tadeusza Paneckiego, Pana Włodzimierza Wilkanowicza, Pana Piotra Jankiewicza, prof. UAM dr hab. Wojciecha Jóźwiaka, Panią Anetę Gawrońską dyrektora finansowego i członka zarządu firmy Phytopharm Klęka, Pana Rafała Ratajczaka, Pana Adama Wysockiego i Państwa Małgorzatę i Wojciecha Mizgierów. Nie wszyscy goście dołączyli na Platformie, ale oglądali relację na fb.

 • 24 kwietnia 2020, godz. 11.00

  Uroczyste, zdalne zakończenie szkoły dla uczniów klas trzecich na Microsoft Teams i facebook: LO Środa.

  Zapraszamy uczniów i ich rodziców.

 • Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

  Nowe przepisy będą obowiązywały od 14 kwietnia 2020 r. do 26 kwietnia 2020 r.

  Sekretariat Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich,

  w tym okresie będzie otwarty w godzinach 9.00 - 13.00.

  Podstawa prawna

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 • W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną,

  Drzwi Otwarte zaplanowane na 4 kwietnia nie odbędą się.

  Nowy termin podamy Państwu w późniejszym czasie.

  Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w zakładce:

  Rekrutacja!!! Oferta edukacyjna 2020/2021.

 • Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

  Sekretariat Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich,

  w tym okresie będzie otwarty w godzinach 9.00 - 13.00.

  W tych godzinach sekretariat będzie otwarty również 23 - 24.03.2020.

  Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

 • Na mocy Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych rząd podjął decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

  Zajęcia zawieszone są od 12 do 25 marca 2020.

  Sekretariat szkoły w 12 i 13 marca pracuje od godziny 7.00 do godziny 15.00,

  od 16 do 20 marca będzie czynny od godziny 9.00 do godziny 13.00.

Aktualności

Kontakt

 • Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich
  ul. Ks. Kegla 1a
  63-000 Środa Wlkp.
 • 61 285-24-34

Galeria zdjęć