• Klasy patronackie

    •  

     Patronat uczelni wyższych szansą na lepszy start młodzieży 

     Nasza szkoła nawiązała współpracę z renomowanymi poznańskimi uczelniami w celu wdrożenia projektu dydaktycznego. Podmiotem tego projektu są nasi uczniowie. Jego zasadniczym celem jest natomiast, aby już teraz, w trakcie nauki w liceum rozpocząć proces poznawania środowiska akademickiego oraz asymilowania się z nim.

     Korzyść tej wczesnej integracji z uczelnią jest dla uczniów oczywista. Poznają miejsce swojej przyszłej nauki, ludzi z którymi będą współpracować. Dowiadują się czego się będzie od nich oczekiwać, jakie wymagania będzie się im stawiać. Dowiadują się także na jakie korzyści mogą liczyć w związku z podjęciem konkretnego kierunku studiów. Projekt ten to także szansa dla uczelni, która zyskuje możliwość kształtowania swoich przyszłych studentów, dzięki temu w momencie gdy rozpoczną oni studia będą lepiej do nich przygotowani, bardziej świadomi. Również dla liceum to ogromna korzyść. Polega ona na wzroście prestiżu szkoły oraz na wzbogaceniu oferty edukacyjnej.

      

     Podpisane umowy o współpracy:

     • 8 listopada 2012 -  z Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu
     • 12 lutego 2014 - z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
     • 7 marca 2014 - z Wydziałem Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
     • 24 kwietnia 2014 - z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu
     • 1 września 2014 - z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
     • 1 września 2015 - z Politechniką Poznańską
     • 1 września 2015 - z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu

      

     Patronat poznańskich uczelni nad klasami medyczno - przyrodniczymi (1a, 2a, 3a) objął Uniwersytet Przyrodniczy, Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytet Medyczny. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego objął patronat nad klasami biznesowo - menadżerskimi (1b, 2b, 3b). Z klasami humanistyczno - europejskimi (1c, 2c, 3c) współpracuje Instytut Filologii Słowiańskiej i Instytut Filologii Polskiej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a klasami politechnicznymi (1d, 2d, 3d) - Politechnika Poznańska.

     WYKŁADY REKTORSKIE

     26 IV 2018 - wykład Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Bogumiły Kaniewskiej

     27 IV 2017 - wykład JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Dariusza Wielińskiego

     28 IV 2016 - wykład JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego Mariana Goryni

     23 IV 2015 - wykład JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego Grzegorza Skrzypczaka

     24 kwietnia 2014 - inauguracja współpracy z wyższymi uczelniami