• O szkole

    •  

      

     Organ prowadzący szkołę:
     Starosta Powiatu – Ernest Iwańczuk
     V-ce Starosta Powiatu - Małgorzata Wiśniewska - Zabłocka
     tel. 61285-80-51

     Organ prowadzący nadzór pedagogiczny:
     Kuratorium Oświaty w Poznaniu
     tel. 61854-17-26

     Dyrektor szkoły: Katarzyna Światowy
     V-ce dyrektor: Ewa Sadyś
     tel. 61285-24-34, 798 674 080

      

     Rada  Rodziców:

     • Przewodniczaca - Monika Buziak
     • v-ce przewodniczący - Konrad Bartłomiejczak
     • Skarbnik - Beata Hoffmann

      

     Wychowawcy klas:

     • 1a - Agnieszka Kaczmarek
     • 1b - Marzena Wisińska - Zadrużyńska
     • 1c - Beata Szymańska
     • 1d - Agnieszka Kaczor
     • 2a - Natalia Olkiewicz
     • 2b - Mirosława Kulawik
     • 2c - Milena Bianek
     • 2d - Agata Orłowska
     • 3a - Sławomir Brambor
     • 3b - Agnieszka Szymańska - Michalak
     • 3c - Grzegorz Kasprzak
     • 3d - Mariola Litka
     • 3e - Dominik Leszczyński
     • 3f - Anna Drzazgowska
     • 3g - Beata Senftleben
     • 3h - Aleksandra Hamrol -Narożna

      

     Nauczyciele:

     • Milena Bianek - język angielski
     • Milena Biskupska - język polski
     • Sławomir Brambor - historia, wos, wośw, historia i społeczeństwo
     • Alina Cichowlas - wychowanie fizyczne, podstawy przedsiębiorczości
     • Anna Drzazgowska - język niemiecki, etyka, język polski dla obcokrajowców
     • Adam Eichler - wychowanie fizyczne
     • Barbara Gierczyńska - Wasłowicz - język polski
     • Aleksandra Hamrol-Narożna - język angielski
     • ks. Marcin Jałoszyński - religia
     • Agnieszka Kaczmarek - język polski, wiedza o kulturze
     • Tomasz Kaczmarek - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
     • Agnieszka Kaczor - matematyka, informatyka, logika matematyczna, podstawy przedsiębiorczości
     • Grzegorz Kasprzak - geografia, fizyka
     • Mirosława Kulawik - biologia, ekologia, wdżwr
     • Dominik Leszczyński - historia, wos, historia i społeczeństwo
     • Mariola Litka - matematyka, logika matematyczna
     • Ada Mikołajczak - psycholog
     • Joanna Odalanowska - język angielski
     • Natalia Olkiewicz - biblioteka, podstawy przedsiębiorczości, filozofia, historia i społeczeństwo
     • Agata Orłowska - matematyka, fizyka
     • Ewelina Otworowska - język polski
     • Ewa Sadyś - fizyka, informatyka, przyroda
     • Beata Senftleben - matematyka, informatyka, informatyka w praktyce
     • Piotr Sęk - język angielski
     • Lucyna Stęplewska - język niemiecki, pedagog
     • Beata Szymańska - język angielski
     • Marlena Szymańska - język polski, wiedza o kulturze
     • ks. Tomasz Staśkiewicz - religia
     • Agnieszka Szymańska-Michalak - chemia
     • Katarzyna Światowy - biologia, ekologia, doradca zawodowy, podstawy przedsiębiorczości, wdżwr
     • Katarzyna Węcławiak - informatyka, matematyka
     • Marzena Wisińska - Zadrużyńska - język niemiecki

      

     Inni pracownicy szkoły:

     • Administracja:  Aleksandra Hańczyk, Paulina Piotrowska ref. ds. administracji
     • Obsługa: Aurelia Ratajczak, Dorota Bachorska, Monika Kaczor, Dariusz Walczak
     • Służba BHP:  Jacek Nowaczyk
     • Pielęgniarka szkolna: Barbara Błaszak
     • Lekarz medycyny pracy: Szpital Średzki sp. z o.o.
     • Nauczyciel bibliotekarz:  Natalia Olkiewicz
     • Pedagog szkolny: Lucyna Stęplewska
     • Doradca zawodowy : Katarzyna Światowy                               
     • Psycholog szkolny: Ada Mikołajczak

      

     Skład Samorządu Uczniowskiego:

     • Przewodnicząca: Patrycja Stępa
     • V-ce przewodniczący: Adam Komorowicz, Adam Machowski, Maja Mroczkowska
     • Sekretarz: Anna Kajdan

      

     Harmonogram lekcji:

     1. lekcja pierwsza: 8.00 - 8.45
     2. lekcja druga: 8.55 - 9.40
     3. lekcja trzecia: 9.50 - 10.35
     4. lekcja czwarta: 10.45 - 11.30
     5. lekcja piąta: 11.40 - 12.25
     6. lekcja szósta: 12.45 - 13.30
     7. lekcja siódma: 13.40 - 14.25
     8. lekcja ósma: 14.30 - 15.15

      

     Skala ocen (obowiązuje od 1 września 2014 roku)

     Testy, sprawdziany, kartkówki i inne prace oceniane punktowo zostają przeliczane na oceny według skali procentowej: 

     • 100 - 86% - bardzo dobry
     • 85 - 70% - dobry
     • 69 - 55% - dostateczny 
     • 54 - 40% - dopuszczający
     • 39 - 0% - niedostateczny

      

     Pisemne prace przekrojowe (np. dział programowy, rozdział) oceniane punktowo zostają przeliczane na oceny według skali procentowej:

     • 100% - 96% - celujący
     • 95% - 86% - bardzo dobry
     • 85% - 70% - dobry
     • 69% - 55% - dostateczny
     • 54% - 40% - dopuszczający
     • 39% - 0 % - niedostateczny