• Przewodnicząca pani Monika Buziak

    Zastępca Przewodniczącego pan Konrad Bartłomiejczak

    Skarbnik pani Beata Hoffmann

    Konto Rady Rodziców   82 1020 4160 0000 2702 0217 9844

    Wpłacając składkę na RR w tytule  należy podać imię i nazwisko ucznia,  klasę oraz za jaki okres opłacona jest składka.