• Działamy na Rzecz Innych

    •  

      

     W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich. - Jan Paweł II, przemówienie w UNESCO

     Akcje charytatywne przeprowadzane w szkole odgrywają dużą rolę – uczą młodzież wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości, tolerancji, rozwijają empatię, kształtują pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących, wzmacniają postawę odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka. Pragniemy, aby nasi uczniowie dostrzegali ludzi, którzy potrzebują pomocy.

      

      Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp.

     Radosne święta w każdym domu

      Od grudnia 2004 roku młodzież liceum bierze udział w akcjach organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp. „Radosne święta w każdym domu”. Dwa razy w roku, przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, uczniowie w średzkich marketach uczestniczą w zbiórce żywności.. Zebrane dary otrzymują najbardziej potrzebujące rodziny średzkiego powiatu. W każdą akcję włącza się od 35 do 50 osób. W marcu 2016 roku licealiści brali udział w zbiórce już po raz dwudziesty czawrty.  

     Słodkie święta

     W grudniu 2009 roku w naszej szkole zapoczątkowana została akcja charytatywna  „Słodkie święta”. Polega ona na zbiórce jak największej ilości czekolad. Rekord padł w 2010 roku - 722 czekolady. W akcji biorą udział zarówno uczniowie, jak i wszyscy pracownicy szkoły. Zebrane słodkości w całości przekazywane są Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp., za pośrednictwem którego przed świętami Bożego Narodzenia trafiają do rodzin najbardziej potrzebujących w naszym powiecie.

      

     Stowarzyszenie Hospicjum im. Piotra Króla

     „Trzeba coś budować, trzeba coś po sobie zostawić”

     – mawiał człowiek, który potrafił swoją otwartością i optymizmem oraz niezwykłą radością życia zarażać wszystkich wokół. Na początku roku 2012 zmarł po długiej walce z chorobą nowotworową. Zmarł w Niemczech, na oddziale paliatywnym, gdzie do końca mogła przebywać z nim żona. Wspólnie spędzony czas przyniósł przekonanie, że oddział paliatywny czy hospicjum, w którym we właściwy sposób sprawuje się opiekę nad chorym w schyłkowym okresie życia, to miejsce godnego życia do końca. To również miejsce, gdzie opieką i ciepłem otoczeni są także bliscy chorego, gdzie zapewnia się im wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.

      

      Klub Wolontariusza

     Wśród wielu rozmaitych przejawów ludzkiej aktywności szczególnie cenny jest właśnie wolontariat. Najczęściej słyszymy o nim podczas finałów spektakularnych akcji dobroczynnych, przy wręczaniu honorowych statuetek, w obliczu klęsk żywiołowych lub kataklizmów. Bezpłatna i dobrowolna praca wolontariuszy wypełnia specyficzną lukę pomiędzy instytucjami i człowiekiem. Serdeczny uśmiech i uścisk dłoni leczą często lepiej, niż lekarstwa. Bez wolontariuszy trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie wielu szpitali, hospicjów czy organizacji pozarządowych a także organizację  wielu działań i akcji. Wolontariat jest też w naszych trudnych czasach doskonałą szkołą charakteru. W równym stopniu wzbogaca obie strony – nie tylko tego, kto korzysta z pomocy ale i tego kto jej udziela.

      

     To międzynarodowy program realizowany wyłącznie przez hospicja, polegający na sadzeniu cebulek żonkili. Kiedy zakwitną wiosną są rozdawane w ulicznych kwestach. Zadaniem kampanii Pola Nadziei jest nie tylko pozyskiwanie pieniędzy na rzecz hospicjów, lecz także propagowanie niesienia bezinteresownej pomocy. Szerzenie idei hospicyjnej, mówienie o potrzebie i możliwościach opieki nad chorymi ma uwrażliwiać społeczeństwo, przypominając o chorych i cierpiących. Celem kampanii jest także propagowanie zasad opieki paliatywnej oraz wolontariatu. Program Pola Nadziei zapoczątkowany został przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii.

      

      Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

     Pośród śniegów i mrozów na ulicę wychodzą tysiące wolontariuszy i miliony Polaków, by wspólnie zbierać pieniędzy na konkretny, wcześniej wytyczony przez Fundację medyczny cel. W 2015 roku szkoła rozpoczęła akcję Liceum dla WOŚP, w ramach której oprócz kwesty na ulicach Środy organizowany jest bezpłatny koncert chóru Ama La Musica. Tak się też stało w 2016 roku i są plany na następne lata. Warto przypomnieć, że do tej pory w trakcie Finału WOŚP pieniądze zbierane były między innymi dla kardiochirurgii dziecięcej, ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach, ratowania życie niemowląt i dzieci młodszych, ratowanie życia dzieci z chorobami nerek, ratowanie życia dzieci z wadami wrodzonymi, nowoczesne metody diagnostyki i leczenia w neonatologii i pediatrii.

      

      Współpraca ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Środzie Wlkp.

     We wrześniu 2015 roku szkoła włączyła się w akcję wirtualnej adopcji. Zobowiązaliśmy się co miesiąc przekazywać schronisku minimum 10 kg karmy najpierw dla psa Ptysia, a potem dla suczki Diany. Poszczególne klasy zbierają fundusze na zakup karmy według ustalonego harmonogramu. W grudniu 2015 roku jedna z klas (1b) zorganizowała akcję wsparcia dla schroniska i poczyniła zakupy na łączną kwotę 800 zł (62,4 kg suchej karmy, 8 dużych puszek karmy, 15 obroży, 10 kocy, 15 misek, 4 smycze, 7 zabawek i 10 saszetek dla kotów).

      

      Góra grosza

     Celem akcji jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Akcja polega na zbiórce monet groszowych, od 1 do 50 groszy w całej Polsce.