• Projekty

    • ERASMUS+ „Migracja i kryzys uchodźców z punktu widzenia uczniów” 
     Realizowany od września 2017 roku do sierpnia 2019 roku we współpracy z 5 państwami europejskimi: Słowacją, Włochami, Hiszpanią, Słowenią, Rumunią.

      

     ERASMUS+ Media społeczne w edukacji 

     Celem projektu jest:

     • analiza zachowań nastolatków w mediach społecznościowych
     • wskazanie zachowań ryzykownych i ich możliwych negatywnych konsekwencji
     • analiza grup aktywnych na portalach społecznościowych związanych z następującymi tematami: zmiany w środowisku naturalnym, kryzys ekonomiczny,  ekstremalne poglądy, możliwości zdobycia pracy i studiowania zagranicą i przygotowanie zadań na podbudowie mulimediów związanych z tymi tematami. Partnerami są: Słowenia, Słowacja, Włochy i Turcja.

      

     ERASMUS+  Projekt „Nowoczesne technologie oraz zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe kluczem do sukcesu w klasach dwujęzycznych”

     PO WER
     Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska kluczem do sukcesu uczniów!

     Comenius "Literature Live" - pod kierunkiem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (sierpień 2015)

      

     e-Szkoła - Moja Wielkopolska - pod kierunkiem Samorządu Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie z UAM i OFEK

      

     Akademia Talentów Przyrodniczych - pod kierunkiem Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu. (wrzesień 2015)

      

     Matematyka Reaktywacja - pod kierunkiem Politechniki Wrocławskiej

      

     Jestem przedsiębiorczy - kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnych metod i narzędzi - pod kierunkiem Centrum Kompetencji z Poznania (czerwiec 2014)

      

     Szkoła Sukcesu - pod kierunkiem Uniwersytetu Gdańskiego (czerwiec 2014)

      

     Z WAT nauka jest fascynująca! - pod kierunkiem Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie i Augustowskiego Centrum Edukacyjnego (maj 2015)

      

     Newton też był uczniem - pod kierunkiem UAM Poznań

      

     Kompetencje kluczowe drogą do kariery - pod kierunkiem Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie

      

     Lepszy nauczyciel - mądrzejsi uczniowie -  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2013)

      

     Comenius P.O.E.T.R.Y - pod kierunkiem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (2013)

      

     As kompetencji - pod kierunkiem Uniwersytetu Szczecińskiego (luty 2012)

      

     Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości - pod kierunkiem fundacji OIC Poland w partnerstwie z Wyższą Szkołą Ekonomii Innowacji w Lublinie

      

     Społeczeństwo demokratyczne - pod kierunkiem Kancelarii Senatu w Warszawie i Kuratorium Oświaty w Poznaniu (2011 rok)

      

     e-szkoła Wielkopolska - pod kierunkiem Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej w Poznaniu w partnerstwie z UAM Poznań (2009 rok)

      

     Śladami Powstania Wielkopolskiego - POMOST historii - pod kierunkiem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (2008 rok)

      

     Mam haka na raka - pod kierunkiem Polskiej Unii Onkologii w partnerstwie z firmą farmaceutyczną GlaxoSmithKline (2008 rok)

      

     Ale Akcja! - pod kierunkiem PZU Życie S.A pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia (2007 rok)

      

     Socrates - Comenius - pod kierunkiem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (2007 rok)