• Wykład klas patronackich o Emirze Kustorica

     • Pobyt w naszym liceum to nie tylko nauka w szkolnej ławie i przygotowanie do matury. To także okazja do rozwijania swoich zainteresowań. 27 maja humaniści z klasy IA i IIA mieli okazję poznać bliżej kino "sztukmistrza z Sarajewa", czyli Emira Kusturicy. Było to możliwe dzięki współpracy z Instytutem Filologii Słowiańskiej UAM. Magister Magdalena Jankowska w niezwykle ciekawy sposób opowiedziała o młodości reżysera, debiucie, miłości do Sarajewa i jego żywiołowych filmach. Młodzież mogła poznać tematykę fimów "słowiańskiego Felliniego" oraz obejrzeć wybrane fragmenty jego dzieł.

     • Powrót na naukę do szkoły

     • Zgodnie z rozporządzeniem MEN od 17 maja na dwa tygodnie wracanym na naukę hybrydową, od 31 maja już wszyscy będziemy realizować wariant stacjonarny kształcenia.
      Harmonogram nauczania w wariancie hybrydowym obowiązujący w naszej szkole:
      17.05.2021 - dzień dyrektorski, wolny od zajęć edukacyjnych ze względu na szczepienia nauczycieli i egzaminy maturalne( bez względu na rodzaj nauczania).
      18.05.2021 21.05.2021 r. - w trybie stacjonarnym uczęszczać będą: klasy 1a, 1b ,1c, 1d, 2a, 2b.
      W trybie zdalnym: klasy 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h.
       Od 24 maja do 28 maja 2021  roku odwrotnie.
      Wszystkie klasy obowiązuje plan lekcji.

      Wszystkich uczniów i pracowników obowiązuje Regulamin organizacji pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej w reżimie epidemiologicznym - aktualizacja 14 maja 2021 roku. Zamieszczony jest na stronie internetowej szkoł,y w zakładce informator szkolny - dokumenty szkolne.

     • Wykład "Ikona. Kanon prawosławia"

     • 13 maja uczniowie klasy I i II o profilu humanistycznym uczestniczyli w wykładzie prowadzonym przez panią Annę Król, pracownika muzeum w Szamotułach. Wykład odbył się online, w ramach współpracy z Instytutem Filologii Słowiańskiej UAM. Młodzież dowiedziała się, w jaki sposób doszło do powstania muzeum ikon, czym jest ikona, jakie są jej rodzaje. Dla większości słuchaczy zaskakujące było to, że ikony się pisze, a osoba zamierzająca napisać ikonę musi się do tej czynności długo przygotowywać. Prelekcja urozmaicona była fotografiami przedstawiającymi najpiękniejsze dzieła. Uczniowie wysłuchali, czym jest Theotokos, Oranta, krasny kąt, poznali symbolikę kolorów i zasady werniksowania ikon. Mogli obejrzeć ikonostas, ikony wielodzielne, świąteczne, drobnicę – czyli ikonki emaliowane. Muzeum w Szamotułach posiada w swoich zbiorach ok. 1200 ikon, jest to jedna z największych kolekcji w Polsce (inne znajdują się w Krakowie, Łańcucie, Sanoku). Z pewnością, gdy tylko będzie to możliwe odwiedzimy to ciekawe miejsce, by zobaczyć nie tylko ikony, ale także wieżę Halszki!

     • Ogłoszenia

     • Dziękujemy za Wasze głosy na Mateusza Piszczatowskiego! Dzięki głosom i swoim osiągnięciom naukowym jest stypendystą USKI. 

     • Zakończenie szkoły rocznika 2021

     • 29 kwietnia 2021 roku o godzinie 16.00 uroczyste zakończenie nauki w szkole rocznika 2021. 

      W tym roku zakończenie szkoły przez uczniów klas trzecich po raz drugi odbyło się w formie zdalnej  na platformie MS Teams i na Facebooku. Na uroczystość zostali zaproszeni goście:

      władze samorządowe: Starosta Powiatu Średzkiego - pan  Ernest Iwańczuk, Burmistrz Miasta i Gminy  Środa Wlkp. - pan Piotr Mieloch, Przewodniczący Rady Powiatu -  pan Piotr Kasprzak, Przewodniczący Rady Miasta - pan Paweł Wullert.

      fundatorzy nagród: prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski, prof. dr hab. Tadeusz Panecki, pan Włodzimierz Wilkanowicz, pan Piotr Jankiewicz, prof. UAM dr hab. Wojciech Jóźwiak, pan Arkadiusz Szymurski z firmy Phytopharm Klęka, pan Rafał Ratajczak, pan Adam Wysocki i pan Paweł Kubiak

      oraz rodzice uczniów.

      Każde zakończenie szkoły jest okazją, aby docenić trzyletnią pracę młodzieży.

      Nagrody dla maturzystów rocznika 2021 otrzymali:

      Marta Głogowska z klasy 3b  - nagroda dla najlepszego Humanisty im. Kazimierza Andrzejewskiego fundowana przez profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pana profesora dr hab. Bolesława Andrzejewskiego naszego absolwenta.

      Anna Toboła z klasy 3a  - nagroda dla najlepszego Historyka Jej fundatorem jest pan prof. dr hab. Tadeusz Panecki, również absolwent naszej szkoły.

      Dawid Lisiewicz z klasy 3a  - nagroda dla najlepszego Matematyka ufundowana przez pana Włodzimierza Wilkanowicza.

      Wiktoria Pruchniewicz z klasy 3a - nagroda „Eskulapa” przyznawana za osiągnięcia w dziedzinie biologii i chemii. Jej fundatorem jest lekarz medycyny pan Piotr Jankiewicz, nasz absolwent. 

      Zofia Kuźniewska z klasy 3b - nagroda dla szkolnego Europejczyka. Jej fundatorem jest pan Ernest Iwańczuk – Starosta Powiatu Średzkiego.

      Zofia Kuźniewska z klasy 3b i Jakub Pruchniewicz z klasy 3a otrzymali nagrodę Indywidualności Rocznika. Nagroda ta przyznawana jest przez Radnych Rady Powiatu.

      Roksana Poll z klasy 3b – nagroda najlepszego Sportowca  rocznika maturalnego. Fundatorem jest pan Rafał Ratajczak.

      Zofia Kuźniewska z  klasy 3b i Marta Głogowskiej z klasy 3b – nagroda Szkolnego Społecznika  ufundowana przez pana Piotra Mielocha – Burmistrza Miasta i Gminy Środa Wielkopolska.

      Arkadiusz Zięty z klasy 3a – nagroda „Tytan pracy” dla absolwenta z najwyższą frekwencją. Fundatorem nagrody jest nasz absolwent, a obecnie przewodniczący Rady Miasta i Gminy Środa Wielkopolska - pan Paweł Wullert.

      Wanessa Betler z klasy 3c - nagroda firmy Decora  za dużą kreatywność i przedsiębiorczość w działaniu.

      Zofia Kuźniewska z klasy 3b – nagroda Lingwisty Rocznika.  Jej fundatorem jest Pan Paweł Kubiak. 

      Anna Koźmicka z klasy 3c -  nagroda najlepszego Przyrodnika fundowana przez firmę Phytopharm w Klęce

      Marta Głogowska z klasy 3b – nagroda Instytutu Filologii Słowiańskiej dla humanisty.

      Weronika Nowak z klasy 3B – nagroda szkolnego Wolontariusza ufundowana przez  pana  Adama Wysockiego - naszego absolwenta.

      Szczegółowe informacje o nagrodzonych uczniach: cala_prezentacja_-_nagrodzeni.pdf

       

      Powiat Średzki w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Handlu i Usług  w Poznaniu otrzymał dwa bony edukacyjne na trzyletnią naukę stacjonarną w tej szkole. Jeden z tych bonów trafił do naszego liceum i otrzyma go wraz ze świadectwem maturalnym Joanna Piasecka z klasy 3b

      Nagroda Jubileuszowa. Jej fundatorem jest Rada Rodziców LO im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej. Otrzyma ją najlepszy maturzysta rocznika. Nagroda zostanie wręczona 1 września. Uczniowie nominowani do tej nagrody to:

      Z klasy 3a: Julia Jóźwiak, Dawid Lisiewicz, Paulina Pawlak i Arkadiusz Zięty

      Z klasy 3b: Marta Głogowska, Zofia Kuźniewska, Joanna Piasecka, Roksana Poll,

                        Michał Kaczmarek i Nikodem Litkowski

      Z klasy 3c: Wanessa Betler, Wiktoria Furmańska i Ewelina Michalska

      W tym roku szkolnym świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców otrzymali uczniowie:

      Klasa 3a:

      Eleonora Filozof, Julia Jóźwiak, Julia Korcz, Paulina Pawlak, Jakub Pruchniewicz, Wiktoria Pruchniewicz, Donata Stołowska, Marta Szymurska, Arkadiusz Zięty

      Klasa 3b:

      Zofia Kuźniewska, Michał Kaczmarek, Joanna Piasecka, Weronika Wiatr

      Klasa 3c:

      Wanessa Betler, Wiktoria Furmańska

      Gratulacje i podziękowania składamy rodzicom, którzy otrzymają pisemne podziękowanie za wkład włożony w wychowanie i edukację nagrodzonych uczniów.

      Rada Rodziców ufundowała również nagrody książkowe za osiągnięcia sportowe, wolontariat, pełnienie funkcji skarbników, za aktywność na terenie klasy i szkoły oraz godne reprezentowanie naszego liceum w poczcie sztandarowym. Nagrodzeni uczniowie to:

      III a

      Eleonora Filozof,  Miłosz Gościniak, Weronika Grajek, Jan Kiel, Julia Korcz, Julia Korgul, Paulina Pawlak, Wiktoria Pruchniewicz,  Donata Stołowska, Dominika Tomczak, Anna Toboła

      III b

      Amelia Fedorowicz, Marta Głogowska, Michał Kaczmarek, Bartosz Kirschke, Zofia Kuźniewska, Zofia Małek, Weronika Nowak, Roksana Poll, Ewelina Rozmiarek, Adrian Salamon

      III c

      Martyna Bydołek, Michalina Kaźmierczak, Zuzanna Kubasiewicz, Beata Nowak, Julia Wierzbicka, Magdalena Żołądek

      Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

      Dyrekcja szkoły podziękowała wychowawcom klas trzecich - pani Agnieszce Kaczmarek, pani Agnieszce Kaczor, pani Beacie Szymańskiej i pani Marlenie Szymańskiej oraz wszystkim nauczycielom za profesjonalizm, zaangażowanie i życzliwość.

      Drodzy Absolwenci, liczymy, że zawsze będziecie pamiętać o naszej szkole i będziecie wspominać ją z sentymentem jako miejsce, które dało Wam „korzenie i skrzydła”. Życzymy Wam powodzenia w osiąganiu kolejnych celów.

      Uroczystość przygotowali wychowawcy klas drugich pod kierunkiem pani Aleksandry Hamrol – Narożnej i Beaty Senftleben, prowadzili Julia Stelmaszyk i Jakub Zimny z klasy 2G, a nad transmisją internetową czuwał Kacper Kawczyński z klasy 2F.

     • MATURA 2021

     • Egzaminy maturalne zaczynamy 4 maja, kolejne terminy bez zmian, zgodnie z harmonogramem.  Na stronie  szkoły w zakładce MATURY znajdują się informacje dotyczące egzaminów: harmogram, jak się zachować reżim sanitarny  oraz publikowane  będą harmonogramy wejść na poszczególne egzaminy.

     • XXVI Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Szkoły roku 2020

     • Nasz szkolny plebiscyt pozwala zaprezentować osiągnięcia sportowe uczniów szkoły oraz podziękować i wyróżnić tych,  którzy w 2019 roku najbardziej zasłużyli na laury. 

      Wszyscy wiemy, że rok 2020 był rokiem wyjątkowym, w którym co prawda nasza szkoła brała udział w  XXI Wojewódzkiej Licealiadzie organizowanej przez Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”, ale z racji pandemii koronawirusa zdecydowana większość  z zaplanowanych zawodów musiała być odwołana.
      Wystartowaliśmy tylko w niektórych zawodach szczebla powiatowego i  rejonowego.                                      
      W 2020 roku nasi uczniowie reprezentowali również powiat i województwo w zawodach organizowanych przez Ludowe Zespoły Sportowe. W klasyfikacji generalnej województwa wielkopolskiego zajęliśmy drugie miejsce. Udało się przeprowadzić pięć z jedenastu zaplanowanych zawodów.
      Najlepszych sportowców szkoły wybierają nauczyciele wychowania fizycznego. Ponieważ jest to plebiscyt szkolny, w pierwszej kolejności brane były pod uwagę osiągnięcia w zawodach szkolnych i zdobywane tam punkty, a w dalszej  kolejności sukcesy sportowców w dyscyplinach sportowych, których nie ma w kalendarzu imprez Szkolnego Związku Sportowego i Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS. Dodatkowo honorowani są uczniowie, którzy kończą w tym roku edukację w liceum, a szczególnie ci, którzy w grach zespołowych przez trzy lata  z sukcesami reprezentowali szkołę.

      Kolejność w plebiscycie:

      Kolejność w plebiscycie na 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW

      Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp. w roku 2020

      1 miejsce Zofia Szymkowiak - Lekkoatletyka

      2 miejsce Aleksandra Świątek – Karate

      3 miejsce Nicole Węcławiak - Karate

      4 miejsce Julia Biesz – Lekkoatletyka ; Michalina Ignaszak – Zapasy ;

      5 miejsce Marcin Kaczor – Lekkoatletyka ; Maja Duszczak - Karate

      6 miejsce Roksana Poll – Lekkoatletyka ; Weronika Przewoźniczak - Karate

      7 miejsce Amelia Fedorowicz - Karate

      8 miejsce Aleksander Kowalewski - Lekkoatletyka

      9 miejsce Julia Korcz – Lekkoatletyka ; Jakub Przybylski - Lekkoatletyka

      10 miejsce Siatkarki : Kamila Kaczmarek, Magdalena Kalisz, Aleksandra Wicher, Emilia Ostrowska, Marta Kubacka, Julia Wincenciak

      Nagrody i listy gratulacyjne wręczył Starosta Powiatu Średzkiego, pan Ernest Iwańczuk ufundowane przez Powiat Średzki. Rada Rodziców ufundowała statuetki, które przekazała pani Dyrektor Katarzyna Światowy. Nagrodzonym zostały także wręczone listy gratulacyjne przekazane przez Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska.

      fot. Natalia Olkiewicz, FB Powiat Średzki
       

     • Etap wojewódzki "Salamandry"

     • Etap wojewódzki Konkursu Przyrodniczego "Salamandra" - Płazy i gady Polski odbył się online 21 kwietnia 2021 roku. Przystąpili do niego Mariusz Binkowski z klasy 2b i Szymon Kubacki z klasy 1b.

     • Spotkanie klasy patronackiej

     • W dniu 8 kwietnia 2021r. klasy 1A i 2A o profilu humanistycznym uczestniczyły w spotkaniu w ramach klasy patronackiej. Klasy humanistyczne są objęte patronatem Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM. 

      Klasy uczestniczyły w wykładzie pt. " 10 czeskich filmów, które trzeba zobaczyć". Wykład prowadzony był przez mgr Jana Pesina, który w niezwykle interesujący sposób przedstawił historię kina czeskiego. Szczególnie zainteresowały nas filmy : "Ruka" - alegoryczna opowieść o życiu artysty w państwie totalitarnym(dostępny na YT ) oraz  "Alois Nebel". Polecamy także film "Szarlatan" w reż. Agnieszki Holland.

     • Dzień Świętego Patryka

     • 17 marca to niezmiennie Dzień Świętego Patryka patrona Irlandii. Z tej okazji na lekchach jezyka angielskiego uczniowie mieli okazję poznac historię tego święta oraz tradycje z nim zwiazane. Były filmy, kahoot, quizy na szkolnym instagramie. To byl bardzo owocny i ciejawy dzien

     • 14 marca - Dzień Liczby Pi.

     • Obchody święta liczby Pi w LO.

      Uczniowie z klas 1b, 2c, 2f, 3b, grupy 2roz. zaangażowali się w przygotowanie plakatu z rozwinięciem dziesiętnym liczby pi. Zdjęcia w całość złożył Mikołaj Stróżewski, przy wsparciu Adama Strzyżykowskiego. Plakat będzie ozdobą sali nr 32.
      Chcecie zapamietać jak najwięcej cyfr z rozwinięcia liczby Pi? Poznajcie Pi-ematy. Jeden z bardziej znanych to wiersz Kazimierza Cwojdzińskiego:

      Kuć i orać   3,14

      w dzień zawzięcie  159

      bo plonów niema bez trudu  26535

      Złocisty szczęścia okręcie  897

      Kołyszesz...   9

      Kuć.  3

      My nie czekajmy cudu.  2384

      Robota  6

      to potęga ludu.  264

       

      Może ktoś stworzy swój? Zachęcamy do zabawy!

       

      Klasa 2g zebrała pi-wyrazy. 

     • Zwycięstwo w Debatach Oksfordzkich

     • W niedzielę 14 marca 2021. w naszym liceum zgromadzili się członkowie drużyny debat oksfordzkich: Wiktoria Grala, Maria Fesser, Mateusz Piszczatowski oraz Filip Lipiński , którzy brali udział w eliminacjach Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich. Przed drużyną cztery debaty m.in. o tym czy "Pozytywne przedstawienie narkotyków w popkulturze należy ocenić negatywnie", "W interesie UE jest położenie większego nacisku na relacje z Chinami, nawet kosztem pogorszenia relacji z USA" czy też "Automatyzacja pracy, związana z rozwojem sztucznej inteligencji stwarza więcej szans niż zagrożeń" Już samo opracowanie takich tez wymagało dużej wiedzy że strony naszych uczniów. A dodatkowo mieli wymagających przeciwników z VLO w Poznaniu, ILO z Krakowa, ILO z Olsztyna, IV LO z Radomia. Licealiści, 2 debaty wygrali, a 2 przegrali. Jednak to właśnie oni zakwalifikowali się do Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich. 

     • Dzień Kobiet online

     • Mimo ograniczeń pandemicznych chłopcy zorganizowali wiele miłych niespodzianek dla kobiecej części społeczności szkolnej. Samorząd Uczniowski przygotował życzenia w formie wideo, kartkę z życzeniami oraz wykonał prezentację o znanych kobietach. W wielu klasach również nie był to zwykły dzień. W klasie 2b dziewczyny zmierzyły się z  konkursem "Kto jest na zdjęciu?"  - zdjęcia przedstawiały chłopców w czasach ich dzieciństwa. Podobny konkurs został rozegrany w klasie 1a. Dodatkowo, chłopcy z klasy 1a wykonali interaktywne kartki, a dziewczęta podzielone na dwa zespoły: niebieskich i czerwonych rywalizowąły w teleturnieju "Familiada". Paweł Buczma był profesjonalnym prowadzącym, był nawet żart na starcie. W klasie 2h uczniowie wykonali cudowny filmik dla wychowawczyni i dziewcząt z klasy. Zaprojektowali także kartkę z życzeniami. Dla każdej dziewczyny w szkole był to zapewne bardzo miły dzień.