• Wycieczka do Poznania

     • 24 maja klasy Ia i d uczestniczyły w wycieczce do Poznania, podczas której poznawały stolicę
      Wielkopolski w inny niż dotychczas sposób. Uczniowie wzięli udział w grze miejskiej. Poszukiwali
      poznańskich koziołków przy pomocy kodu QR. Po półtorej godzinie zabawy przeszli do Muzeum
      Narodowego. Tam czekała ich lekcja o fałszerstwie w malarstwie. Młodzież dowiedziała się, czym m.in.
      są replika, falsyfikat, kopia. Wszystkich najbardziej zainteresowała historia zuchwałej kradzieży obrazu
      Moneta. Podsumowaniem wycieczki była wizyta w McDonald's.

     • Spotkanie z funkcjonariuszami Aresztu Śledczego

     • 11 maja uczniowie klas trzecich uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami Aresztu Śledczego z Poznania, majorem Pawłem Świetlikiem (absolwentem naszego liceum) oraz majorem Mirosławem Jagielskim, którzy zachęcali młodzież do podjęcia pracy w Służbie Więziennej. Opowiadali jakie kryteria musi spełniać kandydat oraz jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne. Młodzież dowiedziała się także jakie uprawnienia i zadania mają funkcjonariusze Służb Więziennych pełniąc tak ważną funkcję w strukturach bezpieczeństwa państwa.

     • Zakończenie roku szkolnego klas trzecich- maturalnych

     • 29 kwietnia 2022 roku o godzinie 16.00 uroczyste zakończenie nauki w szkole rocznika 2022. 

      W tym roku zakończenie szkoły przez uczniów klas trzecich - po dwóch latach -  odbyło się w formie stacjonarnej, na sali gimnastycznej. Na uroczystość zostali zaproszeni następujący goście:

      władze samorządowe:

      Starosta Powiatu Średzkiego - pan  Ernest Iwańczuk, Wicestarosta Powiatu Średzkiego - pani Małgorzata Wiśniewska - Zabłocka, Burmistrz Miasta i Gminy  Środa Wlkp. - pan Piotr Mieloch, Wicerzewodniczący Rady Powiatu -  pan Jacek Gabała, Przewodniczący Rady Miasta - pan Paweł Wullert, Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych - pani Małgorzata Bartkowiak.

      fundatorzy nagród: prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski,  pan Włodzimierz Wilkanowicz,  pani Małgorzata Kajdan z firmy Phytopharm Klęka, pani prof. UAM Joanna Rękas i p. Annę Skibę z Instytutu Filologii Słowiańskiej, pan Adam Wysocki 

      oraz pani Bogusława Deiksler - prezes OR PCK, Pani Monika Buziak - Przewodnicząca Rady Rodziców i rodzice uczniów.

      Każde zakończenie szkoły jest okazją, aby docenić trzyletnią pracę młodzieży.

      Nagrody dla maturzystów rocznika 2021 otrzymali:

      Anna Martyn z klasy 3g  - nagroda dla najlepszego Humanisty im. Kazimierza Andrzejewskiego fundowana przez profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pana profesora dr hab. Bolesława Andrzejewskiego naszego absolwenta.

      Filip Kossowski z klasy 3h  - nagroda dla najlepszego Historyka Jej fundatorem jest pan prof. dr hab. Tadeusz Panecki, również absolwent naszej szkoły.

      Maria Stawska z klasy 3g  - nagroda dla najlepszego Matematyka ufundowana przez pana Włodzimierza Wilkanowicza.

      Paweł Mikołajczak z klasy 3g - nagroda „Eskulapa” przyznawana za osiągnięcia w dziedzinie biologii i chemii. Jej fundatorem jest lekarz medycyny pan Piotr Jankiewicz, nasz absolwent. 

      Piotr Buczma z klasy 3f - nagroda dla szkolnego Europejczyka. Jej fundatorem jest pan Ernest Iwańczuk – Starosta Powiatu Średzkiego.

      Adam Machowski z klasy 3h otrzymał nagrodę Indywidualności Rocznika. Nagroda ta przyznawana jest przez Radnych Rady Powiatu.

      Zofia Szymkowiak z klasy 3g – nagroda najlepszego Sportowca  rocznika maturalnego. Fundatorem jest pan Rafał Ratajczak.

      Jakub Zimny z klasy 3g nagroda Szkolnego Społecznika  ufundowana przez pana Piotra Mielocha – Burmistrza Miasta i Gminy Środa Wielkopolska.

      Wiktoria Wudarczyk z klasy 3g – nagroda „Tytan pracy” dla absolwenta z najwyższą frekwencją. Fundatorem nagrody jest nasz absolwent, a obecnie przewodniczący Rady Miasta i Gminy Środa Wielkopolska - pan Paweł Wullert.

      Aleksandra Wicher z klasy 3h– nagroda Lingwisty Rocznika.  Jej fundatorem jest Pan Paweł Kubiak. 

      Ignacy Bestyński z klasy 3g -  nagroda najlepszego Przyrodnika fundowana przez firmę Phytopharm w Klęce

      Filip Kossowski z klasy 3h – nagroda Instytutu Filologii Słowiańskiej dla humanisty.

      Julia Małek z klasy 3f – nagroda szkolnego Wolontariusza ufundowana przez  pana  Adama Wysockiego - naszego absolwenta.

      Nagroda Jubileuszowa. Jej fundatorem jest Rada Rodziców LO im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej. Otrzyma ją najlepszy maturzysta rocznika. Nagroda zostanie wręczona 1 września. Uczniowie nominowani do tej nagrody to:

      Z klasy 3e: Oliwia Binkowska, Igor Motyl

      Z klasy 3f: Adam Borwin, Krzysztof Mańczak, Maria Szafran

      Z klasy 3g: Anna Martyn, Aleksandra Ostrowska, Maria Stawska, Zofia Szymkowiak

      Z klasy 3h: Mateusz Dziadek

      W tym roku szkolnym świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców otrzymali uczniowie:

      Klasa 3e:

      Oliwia Binkowska, Adam Komorowicz, Igor Motyl, Alicja Wojkiewicz

      Klasa 3f:

      Adam Borwin, Piotr Buczma, Zuzanna Czwojdrak,  Karolina Kapitan, Julia Kasprzak, Krzysztof Mańczak, Maria Sysak, Maria Szafran

      Klasa 3g:

      Anna Martyn, Paweł Mikołajczak, Aleksandra Ostrowska, Julia Stelmaszyk, Zofia Szymkowiak

      Klasa 3h:

      Julia Buczma, Wiktoria Grześkowiak, Mateusz Dziadek, Filip Kossowski

      Gratulacje i podziękowania składamy rodzicom, którzy otrzymają pisemne podziękowanie za wkład włożony w wychowanie i edukację nagrodzonych uczniów.

      Rada Rodziców ufundowała również nagrody książkowe za osiągnięcia sportowe, wolontariat, pełnienie funkcji skarbników, za aktywność na terenie klasy i szkoły oraz godne reprezentowanie naszego liceum w poczcie sztandarowym. Nagrodzeni uczniowie to:

      III e

      Oliwia Binkowska, Zofia Czarnecka, Adam Komorowicz, Igor Motyl, Alicja Wojkiewicz

      III f

      Adam Borwin, Piotr Buczma, Zuzanna Czwojdrak, Mikołaj Graczyk, Paula Hamrol, Karolina Kapitan, Julia Kasprzak, Jan Kasprzyk, Krzysztof Mańczak, Maria Szafran, Katarzyna Sadyś

      III g

      Antoni Forycki, Filip Lipiński, Anna Martyn, Paweł Mikołajczak, Aleksandra Ostrowska, Jakub Przybylski, Julia Stelmaszyk, Zofia Szymkowiak

      III h

      Marta Glabus, Magdalena Kalisz, Kamila Kaczmarek, Filip Kossowski, Adam Machowski, Emilia Ostrowska, Aleksandra Wicher 

      Nagrody dla krwiodawców wręczyła pani Bogusława Deiskler - prezes OR PCK. Nagrody otrzymali: 

      Michalina Łukaszczyk, Jagoda Poch, Weronika Borowczyk, Maria Sysak, Jakub Mencel, Adam Borwin, Karolina Kapitan i Anna Duszczak. 

      Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

      Dyrekcja szkoły podziękowała wychowawcom klas trzecich - panowi Dominikowi Leszczyńskiemu, pani Annie Drzazgowskiej, pani Beacie Senftleben i pani Aleksandrze Hamrol-Narożnej oraz wszystkim nauczycielom za profesjonalizm, zaangażowanie i życzliwość.

      W imieniu uczniów klas maturalnych głos zabrali Paula Hamrol i Piotr Buczma, a w imieniu nagrodzonych Filip Kossowski. Jan Szyszka wygłosił przemówienie w imieniu klas młodszych LO. 

      Oprawę muzyczną zapewnili : Dominik Danilewicz, Julia Rybaczewska, Bartłomiej Podskarbi, Julia Dawidek, Michał Żmijewski, Filip Sznura. 

      Drodzy Absolwenci, liczymy, że zawsze będziecie pamiętać o naszej szkole i będziecie wspominać ją z sentymentem jako miejsce, które dało Wam „korzenie i skrzydła”. Życzymy Wam powodzenia w osiąganiu kolejnych celów.

      Uroczystość przygotowali wychowawcy klas drugich, prowadzili Patrycja Stępa i Paweł Kościelniak.

       

      Galeria zdjęć: https://photos.app.goo.gl/rhhob6wExXuXTmXi7

     • Wycieczka klasy patronackiej na UAM

     • Średzkie liceum od lat współpracuje z poznańskimi uczelniami wyższymi. W ramach owej
      współpracy w dniu 27 kwietnia uczniowie klasy pierwszej o profilu humanistycznym
      odwiedzili Instytut Filologii Słowiańskiej. Było to spotkanie wyjątkowe, gdyż uczestniczyli w
      nim także ich koledzy z V LO im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu. Młodzież została
      powitana przez pełnomocnika dyrektora ds. dydaktycznych Zakładu Literatur
      Południowosłowiańskich prof. dr hab. Joannę Rękas.
      Następnie w skomplikowaną historię Bałkanów, a w szczególności Chorwacji wprowadziła
      zebranych dr hab. Ewa Szperlik. Uczniowie wysłuchali wykładu o kulturze i literaturze
      wyspiarskiej tego kraju. Następnie mgr Ninoslav Radaković przeprowadził krótką lekcję
      języka chorwackiego. Licealiści chętnie włączyli się w językową zabawę, poznając nazwy
      kolorów, miesięcy, zwroty grzecznościowe i przekonali się, że niektóre wyrazy z języka
      polskiego brzmią tak samo w języku chorwackim, ale ich znaczenie jest zupełnie inne.
      Tradycyjnie spotkanie zakończyło się projekcją filmu. Tym razem była to „Konstytucja” –
      komediodramat Rajko Grlića, który przedstawiany jest jako „historia miłosna o nienawiści,
      zainspirowana prawdziwą historią kraju”. Kolejna wizyta na poznańskiej uczelni już za
      miesiąc – i z pewnością będzie to kolejna, fascynująca przygoda z kulturą Bałkanów.

     • XIII Maraton Maturalny Matematyczny

     • W sobotę 9 kwietnia, podczas Drzwi Otwartych, odbył się XIII Maturalny Maraton Matematyczny na poziomie rozszerzonym.

      Trochę statystyki:

      2 grupy

      2 opiekunów

      9 sprawdzających

      28 uczniów

      153 przygotowane zadania

      90 zadań zamkniętych

      63 zadania kodowane

      3 godziny

      632 rozwiązanych zadań

      Trzymamy kciuki w maju!

     • III miejsce piłkarzy w finale rejonu w Jarocinie !

     • W środę 6 kwietnia na orliku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie rozegrano Finał Rejonu Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” w piłce nożnej. Startowały reprezentacje pięciu powiatów: ZSP nr 1 z Jarocina, LO Śrem, ZSPolitechnicznych z Wrześni, III LO z Gniezna i LO ze Środy.

      Przy niesprzyjającej pogodzie organizatorzy zdecydowali się  podzielić zespoły na dwie grupy, zamiast rozgrywać mecze systemem „każdy z każdym”. Licealiści trafili do grupy składającej się z trzech zespołów. Oprócz naszej drużyny grały jeszcze III LO z Gniezna i LO ze Śremu. Po porażce i zwycięstwie nasza drużyna awansowała z drugiego miejsca do półfinału, w którym uległa nieznacznie późniejszemu zwycięzcy ZS Politechnicznych z Wrześni. W meczu o III miejsce średzianie wygrali z ZSP nr 1 z Jarocina. Bramki w czterech meczach dla LO Środa zdobyli: Kacper Cyka -5, Igor Motyl -2 oraz Jakub Szymczak -1.

      mecze licealistów

      LO Środa : III LO Gniezna      3:4

      LO Środa : LO Śrem               2:1

      LO Środa : ZSP Września      0:1 (półfinał)

      LO Środa : ZSP nr 1 Jarocin  2:1 (mecz o III miejsce)

      Naszą szkołę reprezentowali:

      Kacper Rybarczyk, Kacper Cyka, Igor Motyl, Szymon Rożek, Sebastian Wajszczuk, Jakub Szymczak, Filip Łuczak, Jan Kasprzyk i Borys Piasta.

     • Licealiści mistrzami powiatu w piłce nożnej

     • W poniedziałek 4 kwietnia na orliku przy ul. Witosa w Środzie rozegrano mistrzostwa powiatu w piłce
      nożnej. W zawodach miało wziąć udział 5 reprezentacji, ale ostatecznie dotarły tylko zespoły CKZiU
      oraz liceum. W związku z tak niską frekwencją, organizatorzy zdecydowali się zmienić formułę
      zawodów. Drużyny miały zagrać mecz oraz rewanż. Pierwsze spotkanie było bardzo wyrównane i
      zacięte. Zakończyło się remisem 3:3. W rewanżu licealiści poprawili grę w obronie, byli również
      skuteczniejsi pod bramką rywali, no i mieli przede wszystkim na bramce najlepszego zawodnika
      dwumeczu – Kacpra Rybarczyka, który szczególnie w drugim meczu bronił jak natchniony. Nie często
      się zdarza, aby nasza drużyna wygrywała z „Hipolitem”, dlatego tym większe słowa uznania dla całego
      zespołu. Licealiści już w najbliższą środę będą reprezentować nasz powiat w finale rejonu, który
      odbędzie się w Jarocinie. Gratulujemy i trzymamy kciuki.

      Naszą szkołę reprezentowali:
      Kacper Rybarczyk
      Kacper Cyka
      Igor Motyl
      Sebastian Wajszczuk
      Jakub Szymczak
      Wojciech Pinczak
      Filip Łuczak
      Jan Kasprzyk

     • Piłkarze ręczni bez medalu w Szamotułach

     • W piątek 1 kwietnia w Szamotułach odbył się Finał Wielkopolski LZS w piłce ręcznej. W turnieju wzięły udział reprezentacje czterech szkół: Zespołu Szkół nr 2 z Szamotuł, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z Nietążkowa, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z Koźmina i Liceum Ogólnokształcącego ze Środy Wlkp. Grano systemem „każdy z każdym”, o końcowe kolejności decydowała liczba zdobytych punktów. Nasza drużyna pomimo ambitnej gry minimalnie uległa zespołom z Nietążkowa i Szamotuł, a w trzecim meczu nie miała najmniejszych szans w konfrontacji z najlepszym zespołem z Koźmina.

      Wyniki poszczególnych meczów:

      Szamotuły : Koźmin 1:15

      Środa : Nietążkowo 4:6

      Koźmin : Nietążkowo 15:2

      Środa : Szamotuły 6:7

      Środa : Koźmin 3:17

      Nietążkowo : Szamotuły 6:2

       

       

      Tabela końcowa:

      1. Koźmin

      2. Nietążkowo

      3. Szamotuły

      4. Środa Wlkp.

      Naszą szkołę reprezentowali: Marek Dolata, Michał Nowicki, Kacper Cyka, Igor Markiewicz, Mikołaj Graczyk, Antoni Forycki, Jan Kasprzyk, Filip Łuczak, Paweł Kościelniak, Kamil Rauhut, Kamil Koperski.

     • Mistrzostwa pierwszej pomocy PCK

     • W sobotę 2 kwietnia w sali sportowej Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie odbył się etap rejonowy mistrzostw pierwszej pomocy PCK. Startowały zespoły Liceum Ogólnokształcącego, CKZiU oraz gospodarze z ZSRol. Każdy zespół składał się z pięciu osób, które miały do wykonania szereg zadań polegających na praktycznej pomocy przedmedycznej w różnych sytuacjach, które mogą zdarzyć się na co dzień. Naszą szkołę reprezentowali: Aniela Mikrut (2D), Norbert Miśkiewicz (1B), Emilia Godziewska (1B), Martyna Michalak (1B) oraz Anna Kajdan (1B). Wszystkie trzy drużyny prezentowały bardzo wysoki poziom, o czym świadczy wysoka punktacja. Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja ZSRol, która zebrała 178 punktów, na drugim miejscu CKZiU – 168 punktów i trzecie LO – 165 punktów. Medale wszystkim zawodnikom wręczały wicestarosta powiatu średzkiego pani Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka, wiceburmistrz Miasta i Gminy Środa Wielkopolska pani Maria Mieszczak oraz prezes Zarządu Rejonowego PCK w Środzie pani Bogusława Deiksler.

     • Pola Nadziei

     • W sobotę 2 kwietnia 33 wolontariuszy z naszej szkoły uczestniczyło w akcji Pola Nadziei organizowanej przez Stowarzyszenie Hospicjum im. Piotra Króla. Mimo chłodnego dnia wolontariusze mieli gorące serca i zachęcali przechodniów do wsparcia finansowego budowy hospicjum w Środzie Wlkp. Podczas całej akcji udało się zebrać 19 000 zł.

     • Spotkanie klasy patronackiej

     • Dnia 30 marca 2022r. klasy humanistyczne 2a i 3a uczestniczyły w spotkaniu klasy patronackiej na UAM. Prowadzący dr Osman Fırat Baş przybliżył uczniom alfabet turecki, a dr hab. Natalia Długosz opowiedziała o fenomenach bułgarskich. Uczniowie obejrzeli także film bułgarski pt. "Skradzione oczy".

     • VI Memoriał im. Urszuli Marciniak

     • 26 marca 2022 odbył się w Poznaniu finał VI Memoriału Urszuli Marciniak. Uczestnicy najpierw przeszli eliminacje szkolne 10 marca, a później, wraz z p. Agatą Orłowską przyjechali na Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Zawody odbywały się w 4 kategoriach wiekowych – wśród licealistów naszą szkołę reprezentowało 7 uczniów ( do zawodów zakwalifikowano 37 osób): Aniela Mikrut, Paweł Kościelniak i Stanisław Kajdan z klasy 2d, Małgorzata Bartkowiak i Julia Wincenciak z klasy 3c, Wojciech Madura z klasy 3b oraz Dominik Danilewicz z klasy 3d.

      Zawody, kolejny już raz, organizowała pani dr Dominika Wojtyra – Tyrakowska, zajmująca się współpracą Wydziału Matematyki i Informatyki UAM ze szkołami. Finał był bardzo emocjonujący i wyczerpujący dla uczestników: po każdej z trzech 45 minutowych rund miała miejsce 15 - minutowa przerwa, po której podawane były wyniki po danym etapie. Emocji więc nie brakowało. Nasi reprezentanci osiągnęli dobre wyniki, a Dominik Danilewicz zakwalifikował się do rundy Wielkiego Finału, w której zmierzyło się 10 osób z najlepszymi rezultatami. Po rundzie Wielkiego Finału okazało się, że Dominik Danilewicz zajął 3 miejsce. Sukces Dominika z pewnością zachęci naszych uczniów, aby zmierzyli się w przyszłym roku z logicznymi łamigłówkami.

     • Wolontariat "Speaking concerts"

     • Wieczorem w poniedziałek 28 marca grupa uczniów z klasy 1C, pod opieką ks. Tomasza Staśkiewicza udała się na Aulę UAM w Poznaniu. Celem wyjazdu była pomoc w ramach wolontariatu przed koncertami edukacyjnymi z cyklu: „Speaking concerts”. Tym razem wysłuchaliśmy Mszy żałobnej Requiem W.A. Mozarta poprzedzonym
      błyskotliwym wykładem prof. Marcina Sompolińskiego na temat nieznanych szczegółów z życia i twórczości kompozytora. Wyjazd przybliżył uczniom tematykę muzyki klasycznej. Był również doskonałym dopełnieniem dni zadumy i refleksji nad przemijaniem oraz kruchością ludzkiej egzystencji, jakie towarzyszą nam w okresie Wielkiego Postu.

     • Olimpiada Wiedzy o Mediach

     • W dniu 18 marca 2022r. Melisa Mocny przystąpiła do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Mediach, której finaliści i laureaci mogą otrzymać wiele wartościowych nagród rzeczowych, staży w redakcjach prestiżowych dzienników oraz indeksów na dziennikarstwo w całej Polsce.

      O dokładnych wynikach Melisy dowiemy się dopiero w kwietniu. Ma za sobą etap szkolny, który polegał na napisaniu eseju na wybrany temat. W etapie okręgowym Melisa pisała test z wiedzy o mediach. Finał odbywał się zdalnie i składał się z dwóch etapów.

      Melisa zakwalifikowała się do pierwszego etapu, w którym odpowiadała na szereg pytań dotyczących mediów m.in. kalendarium rozwoju, języka, form komunikowania, słynnych dziennikarzy. Olimpiada wymagała dużej wiedzy merytorycznej i przeczytania dużej ilości literatury fachowej.

      Dodatkowo należy wspomnieć, że Melisa jest dopiero drugoklasistką i debiutantką w niniejszej Olimpiadzie. Co roku bierze w niej udział aż 500 uczestników, z czego tylko około 25% dostaje się do etapu centralnego.

      Trzymamy kciuki za wyniki Melisy !

    • Kangur Matematyczny
     • Kangur Matematyczny

     • Dnia 17 marca 2022 roku w naszej szkole odbyła się XXXI edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego 2022.W konkursie wzięło udział 15 uczniów z różnych klas, byli podzieleni na dwie grupy Junior i Student. Głównym organizatorem konkursu w Polsce jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu, przeprowadzające konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Celem konkursu jest propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół wszystkich typów.

      W konkursie przyznaje się następujące tytuły:

      a) laureat

      b) wynik bardzo dobry

      c) wyróżnienie

      Nagrody dla laureatów, nagrody za wynik bardzo dobry i nagrody za wyróżnienie przyznaje Komitet Regionalny. Każdy uczestnik otrzymał nagrodę uczestnictwa (zabawka logiczna Zaplątany Kangurek).

      Wyniki konkursu będą znane za dwa miesiące !!!

     • Mistrzostwa Powiatu w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców

     • Dnia 17 marca 2022r. odbyły się mistrzostwa powiatu w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców.

      W kategorii dziewcząt 1m CKZiU, 2 m LO Środa, 3m ZSR.

      Skład drużyny dziewcząt: Magdalena Dolniak, Alicja Grzybowska, Edyta Wojciechowska, Aleksandra Glabus, Zofia Szymkowiak, Karolina Kapitan, Aleksandra Biesz, Julia Wincenciak, Kamila Kaczmarek, Dominika Bartkowiak, Wiktoria Jankowiak.

      W kategorii chłopców: 1m ZSR, 2 m LO Środa.

      Skład drużyny chłopców: Aleksander Majcherek, Paskal Paczyński,Artsiom Pipchanka, Mikołaj Strozewski, Ivan Berezka, Borys Piasta, Kacper Dudek, Jan Kasprzyk, Jakub Mencel, Franciszek Wieland, Antoni Forycki, Cezary Dziuba, Mikołaj Graczyk.

       

     • Dni Etyki

     • Jak zawsze w marcu w naszej szkole odbyły się Dni Etyki. Tegoroczna tematyka cyklu obejmowała Etykę mediów. W pierwszym dniu zajęcia stanowiły teoretyczne wprowadzenie do tematu. Uczniowie dowiedzieli się czym jest dezinformacja, teoria spiskowa, spisek oraz filozofia J.S. Milla i J. Benthama. W części warsztatowej poznali tajniki pracy w tabloidzie, który stanowi idealny przykład współczesnej myśli utylitaryzmu. Licealiści tworzyli także własne notatki prasowe, które mogłyby się ukazać w tabloidzie. Tematyka drugiego dnia cyklu dotyczyła fake newsów - jak je rozpoznać, w jaki sposób się przed nimi bronić. Licealiści mieli także możliwość porozmawiać z panią Ewą Schaedler, która opowiedziała o fake newsach w polityce zagranicznej, które nierzadko prowadziły do dalekoidących skutków. Ostatni dzień stanowił idealne podsumowanie cyklu, ponieważ uczniowie spotkali się z panem Krzysztofem Kubiakiem, który pracuje w "Gazecie Średzkiej". Wyjaśnił on uczniom przebieg tworzenia artykułu, podkreślił wartość weryfikacji informacji. Notabene wyznał, że lepiej "pisać mniej, niż w oparciu o niesprawdzone informacje". Spotkanie było wzbogacone ciekawymi przykładami z codziennej pracy dziennikarza. Dni Etyki prowadziły panie Anna Drzazgowska i Natalia Olkiewicz.

     • Etap Diecezjalny Olimpiady Teologii Katolickiej

     • W środę 09.03.2022 r.,w budynku Kurii Metropolitalnej, odbył się etap diecezjalny XXXII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej 2021/2022 „Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła”. Naszą szkołę reprezentowali Nicole Węcławiak z klasy 3a i Paweł Buczma z klasy 2a pod opieką ks. Tomasza Staśkiewicza. Po napisaniu testu konkursowego uczestnicy olimpiady udali się do Muzeum Archidiecezjalnego, aby zapoznać się z historią Archidiecezji Poznańskiej. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród miało miejsce w Pałacu Arcybiskupim. Uczestnicy otrzymali z rąk ks. Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Reprezentantom naszej szkoły gratulujemy bardzo dobrego wyniku i zachęcamy pozostałych uczniów do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji.

     • Rekolekcje wielkopostne

     • W dniach 07.03 – 09.03.2022 r. w naszej szkole miały miejsce rekolekcje wielkopostne. Przez okres ćwiczeń duchowych przeprowadził nas ks. Bartłomiej Dolata. W konferencjach ascetycznych przypomniał nauczanie papieża Franciszka skierowane do młodzieży. Mieliśmy okazję poznać w jaki działa Duszpasterstwa Akademickie św. Roch w Poznaniu i jego szczególna część Ciupa wózkowicze – jedyne duszpasterstwo w Polsce zrzeszające osoby niepełnosprawne.  Zwieńczeniem czasu duchowego zatrzymania były Msze Św. sprawowane w intencji społeczności Liceum.