• Warsztaty telewizyjne na UAM

     • W dniu 26 maja 2022r. uczniowie klasy 2a wraz z wychowawcą Natalią Olkiewicz pojechali na Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Po przywitaniu w auli UAM-u przez dr Jakuba Jakubowskiego, (absolwenta naszego liceum) uczniowie udali się do redakcji Telewizji Studenckiej Flesz. Dzięki przemiłej grupie studentów poznali teoretyczne podstawy pracy nad materiałem filmowym, dowiedzieli się co to belka, forszpan czy setka. Następnie sami zaczęli nagrywać własne standy i dobierać tło do nagrań. Wcielili się także w rolę prezenterów pogody i mogli trochę zaszaleć przy ulubionej muzyce w studiu uniwersyteckiej telewizji Flesz!

      Warsztaty były bardzo owocne, a studenci orzekli, że byliśmy najbardziej zaangażowaną grupą z wszystkich, które brały udział w warsztatach!

       

     • Kolejne spotkanie klasy patronackiej IFS na UAM

     • Dnia 25 maja 2022r. klasa 3a była na kolejnym spotkaniu  na Wydziale Filologii Słowiańskiej. Uczestniczyła w bardzo ciekawym wykładzie na temat Macedonii. Uczniowie dowiedzieli się m. in. o tym jak wygląda macedoński karnawał.

      Następnie uczestniczyli w prelekcji o słynnej performerce Marinie Abramowic. Dopełnieniem prelekcji był film o jej działalności.

       

     • Z wizytą w Areszcie Śledczym

     • We wtorek 17 maja i piątek 20 maja klasy Ia i I d odwiedziły w ramach godziny wychowawczej średzki
      areszt. Młodzież oprowadzona została przez kierownika Działu Penitencjarnego - pana Macieja
      Kaźmierczaka. Uczniowie zobaczyli m.in.pokój przyjęć, celę, świetlicę, spacerniak. Wysłuchali również
      interesującej pogadanki na temat odpowiedzialności karnej, po czym przyszedł czas na zadawanie pytań.

     • Wycieczka do Poznania

     • 24 maja klasy Ia i d uczestniczyły w wycieczce do Poznania, podczas której poznawały stolicę
      Wielkopolski w inny niż dotychczas sposób. Uczniowie wzięli udział w grze miejskiej. Poszukiwali
      poznańskich koziołków przy pomocy kodu QR. Po półtorej godzinie zabawy przeszli do Muzeum
      Narodowego. Tam czekała ich lekcja o fałszerstwie w malarstwie. Młodzież dowiedziała się, czym m.in.
      są replika, falsyfikat, kopia. Wszystkich najbardziej zainteresowała historia zuchwałej kradzieży obrazu
      Moneta. Podsumowaniem wycieczki była wizyta w McDonald's.

     • Spotkanie z funkcjonariuszami Aresztu Śledczego

     • 11 maja uczniowie klas trzecich uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami Aresztu Śledczego z Poznania, majorem Pawłem Świetlikiem (absolwentem naszego liceum) oraz majorem Mirosławem Jagielskim, którzy zachęcali młodzież do podjęcia pracy w Służbie Więziennej. Opowiadali jakie kryteria musi spełniać kandydat oraz jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne. Młodzież dowiedziała się także jakie uprawnienia i zadania mają funkcjonariusze Służb Więziennych pełniąc tak ważną funkcję w strukturach bezpieczeństwa państwa.

     • Zakończenie roku szkolnego klas trzecich- maturalnych

     • 29 kwietnia 2022 roku o godzinie 16.00 uroczyste zakończenie nauki w szkole rocznika 2022. 

      W tym roku zakończenie szkoły przez uczniów klas trzecich - po dwóch latach -  odbyło się w formie stacjonarnej, na sali gimnastycznej. Na uroczystość zostali zaproszeni następujący goście:

      władze samorządowe:

      Starosta Powiatu Średzkiego - pan  Ernest Iwańczuk, Wicestarosta Powiatu Średzkiego - pani Małgorzata Wiśniewska - Zabłocka, Burmistrz Miasta i Gminy  Środa Wlkp. - pan Piotr Mieloch, Wicerzewodniczący Rady Powiatu -  pan Jacek Gabała, Przewodniczący Rady Miasta - pan Paweł Wullert, Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych - pani Małgorzata Bartkowiak.

      fundatorzy nagród: prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski,  pan Włodzimierz Wilkanowicz,  pani Małgorzata Kajdan z firmy Phytopharm Klęka, pani prof. UAM Joanna Rękas i p. Annę Skibę z Instytutu Filologii Słowiańskiej, pan Adam Wysocki 

      oraz pani Bogusława Deiksler - prezes OR PCK, Pani Monika Buziak - Przewodnicząca Rady Rodziców i rodzice uczniów.

      Każde zakończenie szkoły jest okazją, aby docenić trzyletnią pracę młodzieży.

      Nagrody dla maturzystów rocznika 2021 otrzymali:

      Anna Martyn z klasy 3g  - nagroda dla najlepszego Humanisty im. Kazimierza Andrzejewskiego fundowana przez profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pana profesora dr hab. Bolesława Andrzejewskiego naszego absolwenta.

      Filip Kossowski z klasy 3h  - nagroda dla najlepszego Historyka Jej fundatorem jest pan prof. dr hab. Tadeusz Panecki, również absolwent naszej szkoły.

      Maria Stawska z klasy 3g  - nagroda dla najlepszego Matematyka ufundowana przez pana Włodzimierza Wilkanowicza.

      Paweł Mikołajczak z klasy 3g - nagroda „Eskulapa” przyznawana za osiągnięcia w dziedzinie biologii i chemii. Jej fundatorem jest lekarz medycyny pan Piotr Jankiewicz, nasz absolwent. 

      Piotr Buczma z klasy 3f - nagroda dla szkolnego Europejczyka. Jej fundatorem jest pan Ernest Iwańczuk – Starosta Powiatu Średzkiego.

      Adam Machowski z klasy 3h otrzymał nagrodę Indywidualności Rocznika. Nagroda ta przyznawana jest przez Radnych Rady Powiatu.

      Zofia Szymkowiak z klasy 3g – nagroda najlepszego Sportowca  rocznika maturalnego. Fundatorem jest pan Rafał Ratajczak.

      Jakub Zimny z klasy 3g nagroda Szkolnego Społecznika  ufundowana przez pana Piotra Mielocha – Burmistrza Miasta i Gminy Środa Wielkopolska.

      Wiktoria Wudarczyk z klasy 3g – nagroda „Tytan pracy” dla absolwenta z najwyższą frekwencją. Fundatorem nagrody jest nasz absolwent, a obecnie przewodniczący Rady Miasta i Gminy Środa Wielkopolska - pan Paweł Wullert.

      Aleksandra Wicher z klasy 3h– nagroda Lingwisty Rocznika.  Jej fundatorem jest Pan Paweł Kubiak. 

      Ignacy Bestyński z klasy 3g -  nagroda najlepszego Przyrodnika fundowana przez firmę Phytopharm w Klęce

      Filip Kossowski z klasy 3h – nagroda Instytutu Filologii Słowiańskiej dla humanisty.

      Julia Małek z klasy 3f – nagroda szkolnego Wolontariusza ufundowana przez  pana  Adama Wysockiego - naszego absolwenta.

      Nagroda Jubileuszowa. Jej fundatorem jest Rada Rodziców LO im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej. Otrzyma ją najlepszy maturzysta rocznika. Nagroda zostanie wręczona 1 września. Uczniowie nominowani do tej nagrody to:

      Z klasy 3e: Oliwia Binkowska, Igor Motyl

      Z klasy 3f: Adam Borwin, Krzysztof Mańczak, Maria Szafran

      Z klasy 3g: Anna Martyn, Aleksandra Ostrowska, Maria Stawska, Zofia Szymkowiak

      Z klasy 3h: Mateusz Dziadek

      W tym roku szkolnym świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców otrzymali uczniowie:

      Klasa 3e:

      Oliwia Binkowska, Adam Komorowicz, Igor Motyl, Alicja Wojkiewicz

      Klasa 3f:

      Adam Borwin, Piotr Buczma, Zuzanna Czwojdrak,  Karolina Kapitan, Julia Kasprzak, Krzysztof Mańczak, Maria Sysak, Maria Szafran

      Klasa 3g:

      Anna Martyn, Paweł Mikołajczak, Aleksandra Ostrowska, Julia Stelmaszyk, Zofia Szymkowiak

      Klasa 3h:

      Julia Buczma, Wiktoria Grześkowiak, Mateusz Dziadek, Filip Kossowski

      Gratulacje i podziękowania składamy rodzicom, którzy otrzymają pisemne podziękowanie za wkład włożony w wychowanie i edukację nagrodzonych uczniów.

      Rada Rodziców ufundowała również nagrody książkowe za osiągnięcia sportowe, wolontariat, pełnienie funkcji skarbników, za aktywność na terenie klasy i szkoły oraz godne reprezentowanie naszego liceum w poczcie sztandarowym. Nagrodzeni uczniowie to:

      III e

      Oliwia Binkowska, Zofia Czarnecka, Adam Komorowicz, Igor Motyl, Alicja Wojkiewicz

      III f

      Adam Borwin, Piotr Buczma, Zuzanna Czwojdrak, Mikołaj Graczyk, Paula Hamrol, Karolina Kapitan, Julia Kasprzak, Jan Kasprzyk, Krzysztof Mańczak, Maria Szafran, Katarzyna Sadyś

      III g

      Antoni Forycki, Filip Lipiński, Anna Martyn, Paweł Mikołajczak, Aleksandra Ostrowska, Jakub Przybylski, Julia Stelmaszyk, Zofia Szymkowiak

      III h

      Marta Glabus, Magdalena Kalisz, Kamila Kaczmarek, Filip Kossowski, Adam Machowski, Emilia Ostrowska, Aleksandra Wicher 

      Nagrody dla krwiodawców wręczyła pani Bogusława Deiskler - prezes OR PCK. Nagrody otrzymali: 

      Michalina Łukaszczyk, Jagoda Poch, Weronika Borowczyk, Maria Sysak, Jakub Mencel, Adam Borwin, Karolina Kapitan i Anna Duszczak. 

      Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

      Dyrekcja szkoły podziękowała wychowawcom klas trzecich - panowi Dominikowi Leszczyńskiemu, pani Annie Drzazgowskiej, pani Beacie Senftleben i pani Aleksandrze Hamrol-Narożnej oraz wszystkim nauczycielom za profesjonalizm, zaangażowanie i życzliwość.

      W imieniu uczniów klas maturalnych głos zabrali Paula Hamrol i Piotr Buczma, a w imieniu nagrodzonych Filip Kossowski. Jan Szyszka wygłosił przemówienie w imieniu klas młodszych LO. 

      Oprawę muzyczną zapewnili : Dominik Danilewicz, Julia Rybaczewska, Bartłomiej Podskarbi, Julia Dawidek, Michał Żmijewski, Filip Sznura. 

      Drodzy Absolwenci, liczymy, że zawsze będziecie pamiętać o naszej szkole i będziecie wspominać ją z sentymentem jako miejsce, które dało Wam „korzenie i skrzydła”. Życzymy Wam powodzenia w osiąganiu kolejnych celów.

      Uroczystość przygotowali wychowawcy klas drugich, prowadzili Patrycja Stępa i Paweł Kościelniak.

       

      Galeria zdjęć: https://photos.app.goo.gl/rhhob6wExXuXTmXi7

     • Wycieczka klasy patronackiej na UAM

     • Średzkie liceum od lat współpracuje z poznańskimi uczelniami wyższymi. W ramach owej
      współpracy w dniu 27 kwietnia uczniowie klasy pierwszej o profilu humanistycznym
      odwiedzili Instytut Filologii Słowiańskiej. Było to spotkanie wyjątkowe, gdyż uczestniczyli w
      nim także ich koledzy z V LO im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu. Młodzież została
      powitana przez pełnomocnika dyrektora ds. dydaktycznych Zakładu Literatur
      Południowosłowiańskich prof. dr hab. Joannę Rękas.
      Następnie w skomplikowaną historię Bałkanów, a w szczególności Chorwacji wprowadziła
      zebranych dr hab. Ewa Szperlik. Uczniowie wysłuchali wykładu o kulturze i literaturze
      wyspiarskiej tego kraju. Następnie mgr Ninoslav Radaković przeprowadził krótką lekcję
      języka chorwackiego. Licealiści chętnie włączyli się w językową zabawę, poznając nazwy
      kolorów, miesięcy, zwroty grzecznościowe i przekonali się, że niektóre wyrazy z języka
      polskiego brzmią tak samo w języku chorwackim, ale ich znaczenie jest zupełnie inne.
      Tradycyjnie spotkanie zakończyło się projekcją filmu. Tym razem była to „Konstytucja” –
      komediodramat Rajko Grlića, który przedstawiany jest jako „historia miłosna o nienawiści,
      zainspirowana prawdziwą historią kraju”. Kolejna wizyta na poznańskiej uczelni już za
      miesiąc – i z pewnością będzie to kolejna, fascynująca przygoda z kulturą Bałkanów.

     • XIII Maraton Maturalny Matematyczny

     • W sobotę 9 kwietnia, podczas Drzwi Otwartych, odbył się XIII Maturalny Maraton Matematyczny na poziomie rozszerzonym.

      Trochę statystyki:

      2 grupy

      2 opiekunów

      9 sprawdzających

      28 uczniów

      153 przygotowane zadania

      90 zadań zamkniętych

      63 zadania kodowane

      3 godziny

      632 rozwiązanych zadań

      Trzymamy kciuki w maju!

     • III miejsce piłkarzy w finale rejonu w Jarocinie !

     • W środę 6 kwietnia na orliku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie rozegrano Finał Rejonu Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” w piłce nożnej. Startowały reprezentacje pięciu powiatów: ZSP nr 1 z Jarocina, LO Śrem, ZSPolitechnicznych z Wrześni, III LO z Gniezna i LO ze Środy.

      Przy niesprzyjającej pogodzie organizatorzy zdecydowali się  podzielić zespoły na dwie grupy, zamiast rozgrywać mecze systemem „każdy z każdym”. Licealiści trafili do grupy składającej się z trzech zespołów. Oprócz naszej drużyny grały jeszcze III LO z Gniezna i LO ze Śremu. Po porażce i zwycięstwie nasza drużyna awansowała z drugiego miejsca do półfinału, w którym uległa nieznacznie późniejszemu zwycięzcy ZS Politechnicznych z Wrześni. W meczu o III miejsce średzianie wygrali z ZSP nr 1 z Jarocina. Bramki w czterech meczach dla LO Środa zdobyli: Kacper Cyka -5, Igor Motyl -2 oraz Jakub Szymczak -1.

      mecze licealistów

      LO Środa : III LO Gniezna      3:4

      LO Środa : LO Śrem               2:1

      LO Środa : ZSP Września      0:1 (półfinał)

      LO Środa : ZSP nr 1 Jarocin  2:1 (mecz o III miejsce)

      Naszą szkołę reprezentowali:

      Kacper Rybarczyk, Kacper Cyka, Igor Motyl, Szymon Rożek, Sebastian Wajszczuk, Jakub Szymczak, Filip Łuczak, Jan Kasprzyk i Borys Piasta.

     • Licealiści mistrzami powiatu w piłce nożnej

     • W poniedziałek 4 kwietnia na orliku przy ul. Witosa w Środzie rozegrano mistrzostwa powiatu w piłce
      nożnej. W zawodach miało wziąć udział 5 reprezentacji, ale ostatecznie dotarły tylko zespoły CKZiU
      oraz liceum. W związku z tak niską frekwencją, organizatorzy zdecydowali się zmienić formułę
      zawodów. Drużyny miały zagrać mecz oraz rewanż. Pierwsze spotkanie było bardzo wyrównane i
      zacięte. Zakończyło się remisem 3:3. W rewanżu licealiści poprawili grę w obronie, byli również
      skuteczniejsi pod bramką rywali, no i mieli przede wszystkim na bramce najlepszego zawodnika
      dwumeczu – Kacpra Rybarczyka, który szczególnie w drugim meczu bronił jak natchniony. Nie często
      się zdarza, aby nasza drużyna wygrywała z „Hipolitem”, dlatego tym większe słowa uznania dla całego
      zespołu. Licealiści już w najbliższą środę będą reprezentować nasz powiat w finale rejonu, który
      odbędzie się w Jarocinie. Gratulujemy i trzymamy kciuki.

      Naszą szkołę reprezentowali:
      Kacper Rybarczyk
      Kacper Cyka
      Igor Motyl
      Sebastian Wajszczuk
      Jakub Szymczak
      Wojciech Pinczak
      Filip Łuczak
      Jan Kasprzyk

     • Piłkarze ręczni bez medalu w Szamotułach

     • W piątek 1 kwietnia w Szamotułach odbył się Finał Wielkopolski LZS w piłce ręcznej. W turnieju wzięły udział reprezentacje czterech szkół: Zespołu Szkół nr 2 z Szamotuł, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z Nietążkowa, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z Koźmina i Liceum Ogólnokształcącego ze Środy Wlkp. Grano systemem „każdy z każdym”, o końcowe kolejności decydowała liczba zdobytych punktów. Nasza drużyna pomimo ambitnej gry minimalnie uległa zespołom z Nietążkowa i Szamotuł, a w trzecim meczu nie miała najmniejszych szans w konfrontacji z najlepszym zespołem z Koźmina.

      Wyniki poszczególnych meczów:

      Szamotuły : Koźmin 1:15

      Środa : Nietążkowo 4:6

      Koźmin : Nietążkowo 15:2

      Środa : Szamotuły 6:7

      Środa : Koźmin 3:17

      Nietążkowo : Szamotuły 6:2

       

       

      Tabela końcowa:

      1. Koźmin

      2. Nietążkowo

      3. Szamotuły

      4. Środa Wlkp.

      Naszą szkołę reprezentowali: Marek Dolata, Michał Nowicki, Kacper Cyka, Igor Markiewicz, Mikołaj Graczyk, Antoni Forycki, Jan Kasprzyk, Filip Łuczak, Paweł Kościelniak, Kamil Rauhut, Kamil Koperski.

     • Mistrzostwa pierwszej pomocy PCK

     • W sobotę 2 kwietnia w sali sportowej Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie odbył się etap rejonowy mistrzostw pierwszej pomocy PCK. Startowały zespoły Liceum Ogólnokształcącego, CKZiU oraz gospodarze z ZSRol. Każdy zespół składał się z pięciu osób, które miały do wykonania szereg zadań polegających na praktycznej pomocy przedmedycznej w różnych sytuacjach, które mogą zdarzyć się na co dzień. Naszą szkołę reprezentowali: Aniela Mikrut (2D), Norbert Miśkiewicz (1B), Emilia Godziewska (1B), Martyna Michalak (1B) oraz Anna Kajdan (1B). Wszystkie trzy drużyny prezentowały bardzo wysoki poziom, o czym świadczy wysoka punktacja. Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja ZSRol, która zebrała 178 punktów, na drugim miejscu CKZiU – 168 punktów i trzecie LO – 165 punktów. Medale wszystkim zawodnikom wręczały wicestarosta powiatu średzkiego pani Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka, wiceburmistrz Miasta i Gminy Środa Wielkopolska pani Maria Mieszczak oraz prezes Zarządu Rejonowego PCK w Środzie pani Bogusława Deiksler.

     • Pola Nadziei

     • W sobotę 2 kwietnia 33 wolontariuszy z naszej szkoły uczestniczyło w akcji Pola Nadziei organizowanej przez Stowarzyszenie Hospicjum im. Piotra Króla. Mimo chłodnego dnia wolontariusze mieli gorące serca i zachęcali przechodniów do wsparcia finansowego budowy hospicjum w Środzie Wlkp. Podczas całej akcji udało się zebrać 19 000 zł.

     • Spotkanie klasy patronackiej

     • Dnia 30 marca 2022r. klasy humanistyczne 2a i 3a uczestniczyły w spotkaniu klasy patronackiej na UAM. Prowadzący dr Osman Fırat Baş przybliżył uczniom alfabet turecki, a dr hab. Natalia Długosz opowiedziała o fenomenach bułgarskich. Uczniowie obejrzeli także film bułgarski pt. "Skradzione oczy".

     • VI Memoriał im. Urszuli Marciniak

     • 26 marca 2022 odbył się w Poznaniu finał VI Memoriału Urszuli Marciniak. Uczestnicy najpierw przeszli eliminacje szkolne 10 marca, a później, wraz z p. Agatą Orłowską przyjechali na Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Zawody odbywały się w 4 kategoriach wiekowych – wśród licealistów naszą szkołę reprezentowało 7 uczniów ( do zawodów zakwalifikowano 37 osób): Aniela Mikrut, Paweł Kościelniak i Stanisław Kajdan z klasy 2d, Małgorzata Bartkowiak i Julia Wincenciak z klasy 3c, Wojciech Madura z klasy 3b oraz Dominik Danilewicz z klasy 3d.

      Zawody, kolejny już raz, organizowała pani dr Dominika Wojtyra – Tyrakowska, zajmująca się współpracą Wydziału Matematyki i Informatyki UAM ze szkołami. Finał był bardzo emocjonujący i wyczerpujący dla uczestników: po każdej z trzech 45 minutowych rund miała miejsce 15 - minutowa przerwa, po której podawane były wyniki po danym etapie. Emocji więc nie brakowało. Nasi reprezentanci osiągnęli dobre wyniki, a Dominik Danilewicz zakwalifikował się do rundy Wielkiego Finału, w której zmierzyło się 10 osób z najlepszymi rezultatami. Po rundzie Wielkiego Finału okazało się, że Dominik Danilewicz zajął 3 miejsce. Sukces Dominika z pewnością zachęci naszych uczniów, aby zmierzyli się w przyszłym roku z logicznymi łamigłówkami.

     • Wolontariat "Speaking concerts"

     • Wieczorem w poniedziałek 28 marca grupa uczniów z klasy 1C, pod opieką ks. Tomasza Staśkiewicza udała się na Aulę UAM w Poznaniu. Celem wyjazdu była pomoc w ramach wolontariatu przed koncertami edukacyjnymi z cyklu: „Speaking concerts”. Tym razem wysłuchaliśmy Mszy żałobnej Requiem W.A. Mozarta poprzedzonym
      błyskotliwym wykładem prof. Marcina Sompolińskiego na temat nieznanych szczegółów z życia i twórczości kompozytora. Wyjazd przybliżył uczniom tematykę muzyki klasycznej. Był również doskonałym dopełnieniem dni zadumy i refleksji nad przemijaniem oraz kruchością ludzkiej egzystencji, jakie towarzyszą nam w okresie Wielkiego Postu.

     • Olimpiada Wiedzy o Mediach

     • W dniu 18 marca 2022r. Melisa Mocny przystąpiła do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Mediach, której finaliści i laureaci mogą otrzymać wiele wartościowych nagród rzeczowych, staży w redakcjach prestiżowych dzienników oraz indeksów na dziennikarstwo w całej Polsce.

      O dokładnych wynikach Melisy dowiemy się dopiero w kwietniu. Ma za sobą etap szkolny, który polegał na napisaniu eseju na wybrany temat. W etapie okręgowym Melisa pisała test z wiedzy o mediach. Finał odbywał się zdalnie i składał się z dwóch etapów.

      Melisa zakwalifikowała się do pierwszego etapu, w którym odpowiadała na szereg pytań dotyczących mediów m.in. kalendarium rozwoju, języka, form komunikowania, słynnych dziennikarzy. Olimpiada wymagała dużej wiedzy merytorycznej i przeczytania dużej ilości literatury fachowej.

      Dodatkowo należy wspomnieć, że Melisa jest dopiero drugoklasistką i debiutantką w niniejszej Olimpiadzie. Co roku bierze w niej udział aż 500 uczestników, z czego tylko około 25% dostaje się do etapu centralnego.

      Trzymamy kciuki za wyniki Melisy !

    • Kangur Matematyczny
     • Kangur Matematyczny

     • Dnia 17 marca 2022 roku w naszej szkole odbyła się XXXI edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego 2022.W konkursie wzięło udział 15 uczniów z różnych klas, byli podzieleni na dwie grupy Junior i Student. Głównym organizatorem konkursu w Polsce jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu, przeprowadzające konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Celem konkursu jest propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół wszystkich typów.

      W konkursie przyznaje się następujące tytuły:

      a) laureat

      b) wynik bardzo dobry

      c) wyróżnienie

      Nagrody dla laureatów, nagrody za wynik bardzo dobry i nagrody za wyróżnienie przyznaje Komitet Regionalny. Każdy uczestnik otrzymał nagrodę uczestnictwa (zabawka logiczna Zaplątany Kangurek).

      Wyniki konkursu będą znane za dwa miesiące !!!

     • Mistrzostwa Powiatu w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców

     • Dnia 17 marca 2022r. odbyły się mistrzostwa powiatu w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców.

      W kategorii dziewcząt 1m CKZiU, 2 m LO Środa, 3m ZSR.

      Skład drużyny dziewcząt: Magdalena Dolniak, Alicja Grzybowska, Edyta Wojciechowska, Aleksandra Glabus, Zofia Szymkowiak, Karolina Kapitan, Aleksandra Biesz, Julia Wincenciak, Kamila Kaczmarek, Dominika Bartkowiak, Wiktoria Jankowiak.

      W kategorii chłopców: 1m ZSR, 2 m LO Środa.

      Skład drużyny chłopców: Aleksander Majcherek, Paskal Paczyński,Artsiom Pipchanka, Mikołaj Strozewski, Ivan Berezka, Borys Piasta, Kacper Dudek, Jan Kasprzyk, Jakub Mencel, Franciszek Wieland, Antoni Forycki, Cezary Dziuba, Mikołaj Graczyk.