• Spotkanie z funkcjonariuszami Aresztu Śledczego

     • 11 maja uczniowie klas trzecich uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami Aresztu Śledczego z Poznania, majorem Pawłem Świetlikiem (absolwentem naszego liceum) oraz majorem Mirosławem Jagielskim, którzy zachęcali młodzież do podjęcia pracy w Służbie Więziennej. Opowiadali jakie kryteria musi spełniać kandydat oraz jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne. Młodzież dowiedziała się także jakie uprawnienia i zadania mają funkcjonariusze Służb Więziennych pełniąc tak ważną funkcję w strukturach bezpieczeństwa państwa.

     • Zakończenie roku szkolnego klas trzecich- maturalnych

     • 29 kwietnia 2022 roku o godzinie 16.00 uroczyste zakończenie nauki w szkole rocznika 2022. 

      W tym roku zakończenie szkoły przez uczniów klas trzecich - po dwóch latach -  odbyło się w formie stacjonarnej, na sali gimnastycznej. Na uroczystość zostali zaproszeni następujący goście:

      władze samorządowe:

      Starosta Powiatu Średzkiego - pan  Ernest Iwańczuk, Wicestarosta Powiatu Średzkiego - pani Małgorzata Wiśniewska - Zabłocka, Burmistrz Miasta i Gminy  Środa Wlkp. - pan Piotr Mieloch, Wicerzewodniczący Rady Powiatu -  pan Jacek Gabała, Przewodniczący Rady Miasta - pan Paweł Wullert, Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych - pani Małgorzata Bartkowiak.

      fundatorzy nagród: prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski,  pan Włodzimierz Wilkanowicz,  pani Małgorzata Kajdan z firmy Phytopharm Klęka, pani prof. UAM Joanna Rękas i p. Annę Skibę z Instytutu Filologii Słowiańskiej, pan Adam Wysocki 

      oraz pani Bogusława Deiksler - prezes OR PCK, Pani Monika Buziak - Przewodnicząca Rady Rodziców i rodzice uczniów.

      Każde zakończenie szkoły jest okazją, aby docenić trzyletnią pracę młodzieży.

      Nagrody dla maturzystów rocznika 2021 otrzymali:

      Anna Martyn z klasy 3g  - nagroda dla najlepszego Humanisty im. Kazimierza Andrzejewskiego fundowana przez profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pana profesora dr hab. Bolesława Andrzejewskiego naszego absolwenta.

      Filip Kossowski z klasy 3h  - nagroda dla najlepszego Historyka Jej fundatorem jest pan prof. dr hab. Tadeusz Panecki, również absolwent naszej szkoły.

      Maria Stawska z klasy 3g  - nagroda dla najlepszego Matematyka ufundowana przez pana Włodzimierza Wilkanowicza.

      Paweł Mikołajczak z klasy 3g - nagroda „Eskulapa” przyznawana za osiągnięcia w dziedzinie biologii i chemii. Jej fundatorem jest lekarz medycyny pan Piotr Jankiewicz, nasz absolwent. 

      Piotr Buczma z klasy 3f - nagroda dla szkolnego Europejczyka. Jej fundatorem jest pan Ernest Iwańczuk – Starosta Powiatu Średzkiego.

      Adam Machowski z klasy 3h otrzymał nagrodę Indywidualności Rocznika. Nagroda ta przyznawana jest przez Radnych Rady Powiatu.

      Zofia Szymkowiak z klasy 3g – nagroda najlepszego Sportowca  rocznika maturalnego. Fundatorem jest pan Rafał Ratajczak.

      Jakub Zimny z klasy 3g nagroda Szkolnego Społecznika  ufundowana przez pana Piotra Mielocha – Burmistrza Miasta i Gminy Środa Wielkopolska.

      Wiktoria Wudarczyk z klasy 3g – nagroda „Tytan pracy” dla absolwenta z najwyższą frekwencją. Fundatorem nagrody jest nasz absolwent, a obecnie przewodniczący Rady Miasta i Gminy Środa Wielkopolska - pan Paweł Wullert.

      Aleksandra Wicher z klasy 3h– nagroda Lingwisty Rocznika.  Jej fundatorem jest Pan Paweł Kubiak. 

      Ignacy Bestyński z klasy 3g -  nagroda najlepszego Przyrodnika fundowana przez firmę Phytopharm w Klęce

      Filip Kossowski z klasy 3h – nagroda Instytutu Filologii Słowiańskiej dla humanisty.

      Julia Małek z klasy 3f – nagroda szkolnego Wolontariusza ufundowana przez  pana  Adama Wysockiego - naszego absolwenta.

      Nagroda Jubileuszowa. Jej fundatorem jest Rada Rodziców LO im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej. Otrzyma ją najlepszy maturzysta rocznika. Nagroda zostanie wręczona 1 września. Uczniowie nominowani do tej nagrody to:

      Z klasy 3e: Oliwia Binkowska, Igor Motyl

      Z klasy 3f: Adam Borwin, Krzysztof Mańczak, Maria Szafran

      Z klasy 3g: Anna Martyn, Aleksandra Ostrowska, Maria Stawska, Zofia Szymkowiak

      Z klasy 3h: Mateusz Dziadek

      W tym roku szkolnym świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców otrzymali uczniowie:

      Klasa 3e:

      Oliwia Binkowska, Adam Komorowicz, Igor Motyl, Alicja Wojkiewicz

      Klasa 3f:

      Adam Borwin, Piotr Buczma, Zuzanna Czwojdrak,  Karolina Kapitan, Julia Kasprzak, Krzysztof Mańczak, Maria Sysak, Maria Szafran

      Klasa 3g:

      Anna Martyn, Paweł Mikołajczak, Aleksandra Ostrowska, Julia Stelmaszyk, Zofia Szymkowiak

      Klasa 3h:

      Julia Buczma, Wiktoria Grześkowiak, Mateusz Dziadek, Filip Kossowski

      Gratulacje i podziękowania składamy rodzicom, którzy otrzymają pisemne podziękowanie za wkład włożony w wychowanie i edukację nagrodzonych uczniów.

      Rada Rodziców ufundowała również nagrody książkowe za osiągnięcia sportowe, wolontariat, pełnienie funkcji skarbników, za aktywność na terenie klasy i szkoły oraz godne reprezentowanie naszego liceum w poczcie sztandarowym. Nagrodzeni uczniowie to:

      III e

      Oliwia Binkowska, Zofia Czarnecka, Adam Komorowicz, Igor Motyl, Alicja Wojkiewicz

      III f

      Adam Borwin, Piotr Buczma, Zuzanna Czwojdrak, Mikołaj Graczyk, Paula Hamrol, Karolina Kapitan, Julia Kasprzak, Jan Kasprzyk, Krzysztof Mańczak, Maria Szafran, Katarzyna Sadyś

      III g

      Antoni Forycki, Filip Lipiński, Anna Martyn, Paweł Mikołajczak, Aleksandra Ostrowska, Jakub Przybylski, Julia Stelmaszyk, Zofia Szymkowiak

      III h

      Marta Glabus, Magdalena Kalisz, Kamila Kaczmarek, Filip Kossowski, Adam Machowski, Emilia Ostrowska, Aleksandra Wicher 

      Nagrody dla krwiodawców wręczyła pani Bogusława Deiskler - prezes OR PCK. Nagrody otrzymali: 

      Michalina Łukaszczyk, Jagoda Poch, Weronika Borowczyk, Maria Sysak, Jakub Mencel, Adam Borwin, Karolina Kapitan i Anna Duszczak. 

      Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

      Dyrekcja szkoły podziękowała wychowawcom klas trzecich - panowi Dominikowi Leszczyńskiemu, pani Annie Drzazgowskiej, pani Beacie Senftleben i pani Aleksandrze Hamrol-Narożnej oraz wszystkim nauczycielom za profesjonalizm, zaangażowanie i życzliwość.

      W imieniu uczniów klas maturalnych głos zabrali Paula Hamrol i Piotr Buczma, a w imieniu nagrodzonych Filip Kossowski. Jan Szyszka wygłosił przemówienie w imieniu klas młodszych LO. 

      Oprawę muzyczną zapewnili : Dominik Danilewicz, Julia Rybaczewska, Bartłomiej Podskarbi, Julia Dawidek, Michał Żmijewski, Filip Sznura. 

      Drodzy Absolwenci, liczymy, że zawsze będziecie pamiętać o naszej szkole i będziecie wspominać ją z sentymentem jako miejsce, które dało Wam „korzenie i skrzydła”. Życzymy Wam powodzenia w osiąganiu kolejnych celów.

      Uroczystość przygotowali wychowawcy klas drugich, prowadzili Patrycja Stępa i Paweł Kościelniak.

       

      Galeria zdjęć: https://photos.app.goo.gl/rhhob6wExXuXTmXi7