• Powiatowy Konkurs Recytatorski ROLA

     • 27 maja odbył się I Powiatowy Konkurs Recytatorski ROLA zorganizowany przez ZSR.Wzięło w nim
      udział pięciu uczniów naszego liceum. Konkurs poprzedzony był dwoma spotkaniami warsztatowymi.
      Każdy z uczestników zaprezentował wybrany wiersz i fragment prozy XX wieku. W kategorii szkół
      średnich I miejsce zajęła Wiktoria Grala z IIA, a na III pozycji znalazł się Krzysztof Kędziora z kl. IIIA.
      Najważniejszymi nagrodami były jednak Złota, Srebrna, Brązowa Rola. Po raz kolejny najwyższą
      pozycję zajęła Wiktoria Grala. Zarówno Wiktoria, jak i Krzysztof są uczniami klas humanistycznych. Zwycięzcom gratulujemy!

     • Ruszyła rekrutacja do liceum.

     • Od 16 maja do 20 czerwca trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

      Wszystkie potrzebne informacje można znaleźć na stronie, w zakładce Kandydaci: 

      wniosek o przyjęcie do liceum, terminy rekrutacyjne, regulamin rekrutacji, ramowe plany nauczania.

      Wnioski można składać w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.00 do 15.00 lub wysłać na adres; rekrutacja.losroda@wp.pl

     • Warsztaty telewizyjne na UAM

     • W dniu 26 maja 2022r. uczniowie klasy 2a wraz z wychowawcą Natalią Olkiewicz pojechali na Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Po przywitaniu w auli UAM-u przez dr Jakuba Jakubowskiego, (absolwenta naszego liceum) uczniowie udali się do redakcji Telewizji Studenckiej Flesz. Dzięki przemiłej grupie studentów poznali teoretyczne podstawy pracy nad materiałem filmowym, dowiedzieli się co to belka, forszpan czy setka. Następnie sami zaczęli nagrywać własne standy i dobierać tło do nagrań. Wcielili się także w rolę prezenterów pogody i mogli trochę zaszaleć przy ulubionej muzyce w studiu uniwersyteckiej telewizji Flesz!

      Warsztaty były bardzo owocne, a studenci orzekli, że byliśmy najbardziej zaangażowaną grupą z wszystkich, które brały udział w warsztatach!

       

     • Kolejne spotkanie klasy patronackiej IFS na UAM

     • Dnia 25 maja 2022r. klasa 3a była na kolejnym spotkaniu  na Wydziale Filologii Słowiańskiej. Uczestniczyła w bardzo ciekawym wykładzie na temat Macedonii. Uczniowie dowiedzieli się m. in. o tym jak wygląda macedoński karnawał.

      Następnie uczestniczyli w prelekcji o słynnej performerce Marinie Abramowic. Dopełnieniem prelekcji był film o jej działalności.

       

     • Z wizytą w Areszcie Śledczym

     • We wtorek 17 maja i piątek 20 maja klasy Ia i I d odwiedziły w ramach godziny wychowawczej średzki
      areszt. Młodzież oprowadzona została przez kierownika Działu Penitencjarnego - pana Macieja
      Kaźmierczaka. Uczniowie zobaczyli m.in.pokój przyjęć, celę, świetlicę, spacerniak. Wysłuchali również
      interesującej pogadanki na temat odpowiedzialności karnej, po czym przyszedł czas na zadawanie pytań.

     • Wycieczka do Poznania

     • 24 maja klasy Ia i d uczestniczyły w wycieczce do Poznania, podczas której poznawały stolicę
      Wielkopolski w inny niż dotychczas sposób. Uczniowie wzięli udział w grze miejskiej. Poszukiwali
      poznańskich koziołków przy pomocy kodu QR. Po półtorej godzinie zabawy przeszli do Muzeum
      Narodowego. Tam czekała ich lekcja o fałszerstwie w malarstwie. Młodzież dowiedziała się, czym m.in.
      są replika, falsyfikat, kopia. Wszystkich najbardziej zainteresowała historia zuchwałej kradzieży obrazu
      Moneta. Podsumowaniem wycieczki była wizyta w McDonald's.

     • Spotkanie z funkcjonariuszami Aresztu Śledczego

     • 11 maja uczniowie klas trzecich uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami Aresztu Śledczego z Poznania, majorem Pawłem Świetlikiem (absolwentem naszego liceum) oraz majorem Mirosławem Jagielskim, którzy zachęcali młodzież do podjęcia pracy w Służbie Więziennej. Opowiadali jakie kryteria musi spełniać kandydat oraz jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne. Młodzież dowiedziała się także jakie uprawnienia i zadania mają funkcjonariusze Służb Więziennych pełniąc tak ważną funkcję w strukturach bezpieczeństwa państwa.

     • Zakończenie roku szkolnego klas trzecich- maturalnych

     • 29 kwietnia 2022 roku o godzinie 16.00 uroczyste zakończenie nauki w szkole rocznika 2022. 

      W tym roku zakończenie szkoły przez uczniów klas trzecich - po dwóch latach -  odbyło się w formie stacjonarnej, na sali gimnastycznej. Na uroczystość zostali zaproszeni następujący goście:

      władze samorządowe:

      Starosta Powiatu Średzkiego - pan  Ernest Iwańczuk, Wicestarosta Powiatu Średzkiego - pani Małgorzata Wiśniewska - Zabłocka, Burmistrz Miasta i Gminy  Środa Wlkp. - pan Piotr Mieloch, Wicerzewodniczący Rady Powiatu -  pan Jacek Gabała, Przewodniczący Rady Miasta - pan Paweł Wullert, Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych - pani Małgorzata Bartkowiak.

      fundatorzy nagród: prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski,  pan Włodzimierz Wilkanowicz,  pani Małgorzata Kajdan z firmy Phytopharm Klęka, pani prof. UAM Joanna Rękas i p. Annę Skibę z Instytutu Filologii Słowiańskiej, pan Adam Wysocki 

      oraz pani Bogusława Deiksler - prezes OR PCK, Pani Monika Buziak - Przewodnicząca Rady Rodziców i rodzice uczniów.

      Każde zakończenie szkoły jest okazją, aby docenić trzyletnią pracę młodzieży.

      Nagrody dla maturzystów rocznika 2021 otrzymali:

      Anna Martyn z klasy 3g  - nagroda dla najlepszego Humanisty im. Kazimierza Andrzejewskiego fundowana przez profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pana profesora dr hab. Bolesława Andrzejewskiego naszego absolwenta.

      Filip Kossowski z klasy 3h  - nagroda dla najlepszego Historyka Jej fundatorem jest pan prof. dr hab. Tadeusz Panecki, również absolwent naszej szkoły.

      Maria Stawska z klasy 3g  - nagroda dla najlepszego Matematyka ufundowana przez pana Włodzimierza Wilkanowicza.

      Paweł Mikołajczak z klasy 3g - nagroda „Eskulapa” przyznawana za osiągnięcia w dziedzinie biologii i chemii. Jej fundatorem jest lekarz medycyny pan Piotr Jankiewicz, nasz absolwent. 

      Piotr Buczma z klasy 3f - nagroda dla szkolnego Europejczyka. Jej fundatorem jest pan Ernest Iwańczuk – Starosta Powiatu Średzkiego.

      Adam Machowski z klasy 3h otrzymał nagrodę Indywidualności Rocznika. Nagroda ta przyznawana jest przez Radnych Rady Powiatu.

      Zofia Szymkowiak z klasy 3g – nagroda najlepszego Sportowca  rocznika maturalnego. Fundatorem jest pan Rafał Ratajczak.

      Jakub Zimny z klasy 3g nagroda Szkolnego Społecznika  ufundowana przez pana Piotra Mielocha – Burmistrza Miasta i Gminy Środa Wielkopolska.

      Wiktoria Wudarczyk z klasy 3g – nagroda „Tytan pracy” dla absolwenta z najwyższą frekwencją. Fundatorem nagrody jest nasz absolwent, a obecnie przewodniczący Rady Miasta i Gminy Środa Wielkopolska - pan Paweł Wullert.

      Aleksandra Wicher z klasy 3h– nagroda Lingwisty Rocznika.  Jej fundatorem jest Pan Paweł Kubiak. 

      Ignacy Bestyński z klasy 3g -  nagroda najlepszego Przyrodnika fundowana przez firmę Phytopharm w Klęce

      Filip Kossowski z klasy 3h – nagroda Instytutu Filologii Słowiańskiej dla humanisty.

      Julia Małek z klasy 3f – nagroda szkolnego Wolontariusza ufundowana przez  pana  Adama Wysockiego - naszego absolwenta.

      Nagroda Jubileuszowa. Jej fundatorem jest Rada Rodziców LO im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej. Otrzyma ją najlepszy maturzysta rocznika. Nagroda zostanie wręczona 1 września. Uczniowie nominowani do tej nagrody to:

      Z klasy 3e: Oliwia Binkowska, Igor Motyl

      Z klasy 3f: Adam Borwin, Krzysztof Mańczak, Maria Szafran

      Z klasy 3g: Anna Martyn, Aleksandra Ostrowska, Maria Stawska, Zofia Szymkowiak

      Z klasy 3h: Mateusz Dziadek

      W tym roku szkolnym świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców otrzymali uczniowie:

      Klasa 3e:

      Oliwia Binkowska, Adam Komorowicz, Igor Motyl, Alicja Wojkiewicz

      Klasa 3f:

      Adam Borwin, Piotr Buczma, Zuzanna Czwojdrak,  Karolina Kapitan, Julia Kasprzak, Krzysztof Mańczak, Maria Sysak, Maria Szafran

      Klasa 3g:

      Anna Martyn, Paweł Mikołajczak, Aleksandra Ostrowska, Julia Stelmaszyk, Zofia Szymkowiak

      Klasa 3h:

      Julia Buczma, Wiktoria Grześkowiak, Mateusz Dziadek, Filip Kossowski

      Gratulacje i podziękowania składamy rodzicom, którzy otrzymają pisemne podziękowanie za wkład włożony w wychowanie i edukację nagrodzonych uczniów.

      Rada Rodziców ufundowała również nagrody książkowe za osiągnięcia sportowe, wolontariat, pełnienie funkcji skarbników, za aktywność na terenie klasy i szkoły oraz godne reprezentowanie naszego liceum w poczcie sztandarowym. Nagrodzeni uczniowie to:

      III e

      Oliwia Binkowska, Zofia Czarnecka, Adam Komorowicz, Igor Motyl, Alicja Wojkiewicz

      III f

      Adam Borwin, Piotr Buczma, Zuzanna Czwojdrak, Mikołaj Graczyk, Paula Hamrol, Karolina Kapitan, Julia Kasprzak, Jan Kasprzyk, Krzysztof Mańczak, Maria Szafran, Katarzyna Sadyś

      III g

      Antoni Forycki, Filip Lipiński, Anna Martyn, Paweł Mikołajczak, Aleksandra Ostrowska, Jakub Przybylski, Julia Stelmaszyk, Zofia Szymkowiak

      III h

      Marta Glabus, Magdalena Kalisz, Kamila Kaczmarek, Filip Kossowski, Adam Machowski, Emilia Ostrowska, Aleksandra Wicher 

      Nagrody dla krwiodawców wręczyła pani Bogusława Deiskler - prezes OR PCK. Nagrody otrzymali: 

      Michalina Łukaszczyk, Jagoda Poch, Weronika Borowczyk, Maria Sysak, Jakub Mencel, Adam Borwin, Karolina Kapitan i Anna Duszczak. 

      Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

      Dyrekcja szkoły podziękowała wychowawcom klas trzecich - panowi Dominikowi Leszczyńskiemu, pani Annie Drzazgowskiej, pani Beacie Senftleben i pani Aleksandrze Hamrol-Narożnej oraz wszystkim nauczycielom za profesjonalizm, zaangażowanie i życzliwość.

      W imieniu uczniów klas maturalnych głos zabrali Paula Hamrol i Piotr Buczma, a w imieniu nagrodzonych Filip Kossowski. Jan Szyszka wygłosił przemówienie w imieniu klas młodszych LO. 

      Oprawę muzyczną zapewnili : Dominik Danilewicz, Julia Rybaczewska, Bartłomiej Podskarbi, Julia Dawidek, Michał Żmijewski, Filip Sznura. 

      Drodzy Absolwenci, liczymy, że zawsze będziecie pamiętać o naszej szkole i będziecie wspominać ją z sentymentem jako miejsce, które dało Wam „korzenie i skrzydła”. Życzymy Wam powodzenia w osiąganiu kolejnych celów.

      Uroczystość przygotowali wychowawcy klas drugich, prowadzili Patrycja Stępa i Paweł Kościelniak.

       

      Galeria zdjęć: https://photos.app.goo.gl/rhhob6wExXuXTmXi7

     • Spotkanie klasy patronackiej

     • Dnia 30 marca 2022r. klasy humanistyczne 2a i 3a uczestniczyły w spotkaniu klasy patronackiej na UAM. Prowadzący dr Osman Fırat Baş przybliżył uczniom alfabet turecki, a dr hab. Natalia Długosz opowiedziała o fenomenach bułgarskich. Uczniowie obejrzeli także film bułgarski pt. "Skradzione oczy".