• Zaproszenie na warsztaty

     • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na zajęcia w ramach realizacji projektu „Akademia ‘21”

      „Szkoła Młodych Polityków i Organiczników” odbędzie się w dn. 23-28.08.2021 r. Zajęcia dla młodzieży przewidziane są w godz. 8.00-16.00 i w tym czasie organizatorzy przygotowali dla uczestników szereg warsztatów oraz spotkań z politykami, dziennikarzami i aktywistami. Tematy zajęć to:

      • Partycypacja na poziomie lokalnym. Budżety obywatelskie i jednostki pomocnicze gminy "trampoliną" do działalności politycznej i społecznej;
      • Negocjacje i mediacje, czyli jak postawić na swoim i zadowolić innych;
      • Komunikacja w sieci: od koncepcji, przez autoprezentację, do realizacji materiałów video - warsztaty w studiu telewizyjnym;
      • Komunikacja w sieci: dźwięk w video, emisja głosu, podcasty – warsztaty w studiu radiowym

      Organizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie podczas warsztatów i opiekę wykwalifikowanych trenerów i szkoleniowców, wykładowców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajęcia odbywać się będą w budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań.

      Udział w „Szkole Młodych Polityków i Organiczników” jest bezpłatny. Warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest wiek 15-18 lat oraz złożenie kompletu dokumentów (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych). Dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: akademia2021@amu.edu.pl.

      Szczegóły na stronie:

      https://wnpid.amu.edu.pl/strona-glowna/kalendarz-wydarzen/wydarzenia/szkola-mlodych-politykow-i-organicznikow 

       

     • Listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły

     • W szkole wywieszono listy zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły i niezakwalifikowanych.

      Do 30 lipca należy dostarczyć do szkoły oryginały świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu.

      Jeżeli uczeń wybrał inną szkołę, a złożył wniosek do liceum prosimy o jak najszybsze  poinformowanie szkoły o decyzji, ponieważ na zwalniające się miejsca czekają inni uczniowie.

     • Odbiór świadectw maturalnych

     • Zapraszamy absolwentów po odbiór świadectw maturalnych w poniedziałek

      5 lipca 2021 r. do łącznika wg harmonogramu:

      godz. 12.00 klasa 3A

      godz. 13.00 klasa 3B

      godz. 14.00 klasa 3C

      absolwenci lat ubiegłych godz. 14.30