• Matura 2021 - nowe informacje

     •  

       

      W terminie od 11 stycznia do 8 lutego można dokonać zmian w deklaracjach maturalnych złożonych w szkole (w sekretariacie).

       

      Uczniowie oraz absolwenci, którzy nie zamierzają dokonywać zmian w złożonych wcześniej deklaracjach muszą wiedzieć, że:

      a. zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa, 

      b. uczniowie/absolwenci, którzy nie przystąpią do zadeklarowanego egzaminu (egzaminów) na poziomie rozszerzonym na świadectwie, jako wynik będą mieli wpisane 0%, 

      c. uczniowie/absolwenci, którzy nie przystąpią do zadeklarowanego egzaminu (egzaminów) na poziomie rozszerzonym w kolejnych latach będą zobowiązani do uiszczenia opłaty za te egzaminy.

       Jeżeli uczniowie/absolwenci muszą przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest im potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składają pp. Dyrektorom w szkołach załącznik 30. w terminie do 8 lutego 2021 r.

      Więcej informacji na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

       https://www.oke.poznan.pl/