• Rekrutacja 2020/2021

     • Ważne daty dla absolwentów szkół podstawowych:

      wnioski i świadectwa ukończenia szkoły należy składać osobiście lub na adres  rekrutacja.losroda@wp.pl :

      od 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) do 10 lipca 2020 r. (piątek) do godz. 15.00.

      zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty:

      od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

       Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły: 

      12 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 10.00 

      Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły:

       19 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 14.00

       

       

       

     • Nowy projekt międzynarodowy - Erasmus +

     • Matter of choice: healthy body, healthy mind,  heathy planet.

      Zdrowe ciało, zdrowy umysł, zdrowa planeta – kwestia wyboru.

      To tytuł nowego projektu unijnego – ERASMUS +, który rozpoczyna się 4 października 2020, a kończy 3 czerwca 2022 roku.

      Partnerami naszego liceum są szkoły z Hiszpanii (Paterna), ze Słowacji (Secovce) oraz z Rumunii (Poliesti).

      Cele projektu, to:

      - dzielenie się zdrowymi sposobami spędzania wolnego czasu,

      - wzmacnianie zdrowych nawyków żywieniowych,

      - zwiększenie świadomości ekologicznej,

      - promowanie wielokulturowości,

      - promowanie odpowiedzialnej konsumpcji i zdrowych nawyków żywieniowych,

      - stworzenie książki kucharskiej promującej lokalne dania,

      - promowanie wykorzystania surowców wtórnych,

       - rozwijanie umiejętności językowych – język angielski jest językiem projektu,

      - promowanie czytelnictwa jako wartościowego sposobu spędzania czasu.

      Zaplanowano cztery spotkania uczniów z krajów biorących udział w projekcie i wiele ciekawych działań.

     • Propozycja na wakacje od WNPiD

     •  

       

      Na okres wakacji Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM przygotował unikatową ofertę kursów online prowadzonych przez studentów i pracowników n Wydziału. W pierwszej edycji tego projektu proponują udział w 3 kursach:

      • dziennikarstwo telewizyjne,
      • dziennikarstwo prasowe,
      • reklama w internecie i social media.

      Spotkania prowadzone będą z wykorzystaniem aplikacji Zoom.us. Każdy uczestnik otrzyma od prowadzącego unikatowy link i hasło do każdego spotkania.

       

      Udział w zajęciach jest bezpłatny! Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy trwają do 10 lipca! Będziemy wdzięczni za przesłanie tej informacji do swoich uczniów. Istnieje możliwość dokonania rejestracji grupowej. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: maciej.skrzypek@amu.edu.pl.