Skala staninowa - stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę, na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników:

1 - najniższy poniżej - 4% wyników            
2 - bardzo niski - od 4% do 10 % wyników; 7% wyników
3 - niski - od 11% do 22% wyników; 12% wyników
4 - niżej średni - od 23% do 39% wyników; 17% wyników
5 - średni - od 40% do 59% wynków; 20% wyników
6 - wyżej średni - od 60% do 76% wyników; 17% wyników
7 - wysoki - od 77% do 88% wyników; 12% wyników
8 - bardzo wysoki - od 89% do 95% wyników; 7% wyników
9 - najwyższy powyżej - 96% wyników; 4% wyników

Współczynnik łatwości stosowany w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie czy osiągnięcia ucznia są jego mocną czy słabą stroną. Takie samo pytanie zadajemy wobec klasy, szkoły, powiatu, województwa.

arkusz bardzo trudny  0,00-0,19
arkusz trudny  0,20-0,49
arkusz umiarkowanie trudny  0,50-0,69
arkusz łatwy  0,70-0,89
arkusz bardzo łatwy  0,90-1,00

 

Wyniki matur uzyskane w naszej szkole od 2009 roku:

matura_2021.pdf

matura_2020_.pdf

matura_2019.pdf

matura_2018.pdf

matura_2017.pdf

matura_2016.pdf

matura_2015.pdf

matura_2014.pdf

matura_2013.pdf

matura_2012.pdf

matura_2011.pdf

matura_2010.pdf

matura_2009.pdf

Aktualności

Kontakt

  • Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich
    ul. Ks. Kegla 1a
    63-000 Środa Wlkp.
  • 61 285-24-34, 798-674-080

Galeria zdjęć