• Wyniki matur

    •  

     Skala staninowa - stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę, na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników:

     1 - najniższy poniżej - 4% wyników            
     2 - bardzo niski - od 4% do 10 % wyników; 7% wyników
     3 - niski - od 11% do 22% wyników; 12% wyników
     4 - niżej średni - od 23% do 39% wyników; 17% wyników
     5 - średni - od 40% do 59% wynków; 20% wyników
     6 - wyżej średni - od 60% do 76% wyników; 17% wyników
     7 - wysoki - od 77% do 88% wyników; 12% wyników
     8 - bardzo wysoki - od 89% do 95% wyników; 7% wyników
     9 - najwyższy powyżej - 96% wyników; 4% wyników

     Współczynnik łatwości stosowany w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie czy osiągnięcia ucznia są jego mocną czy słabą stroną. Takie samo pytanie zadajemy wobec klasy, szkoły, powiatu, województwa.

     arkusz bardzo trudny  0,00-0,19
     arkusz trudny  0,20-0,49
     arkusz umiarkowanie trudny  0,50-0,69
     arkusz łatwy  0,70-0,89
     arkusz bardzo łatwy  0,90-1,00

      

     Wyniki matur uzyskane w naszej szkole od 2009 roku:

     matura_2021.pdf

     matura_2020_.pdf

     matura_2019.pdf

     matura_2018.pdf

     matura_2017.pdf

     matura_2016.pdf

     matura_2015.pdf

     matura_2014.pdf

     matura_2013.pdf

     matura_2012.pdf

     matura_2011.pdf

     matura_2010.pdf

     matura_2009.pdf