• Harmonogram

    •  

      

     Matura 2022

      

     Część pisemna egzaminu maturalnego:

     • 4 maja - godz. 9.00 język polski pp - godz. 14:00 język łaciński i kultura antyczna pp pr   
     • 5 maja  - godz. 9.00 matematyka pp - godz. 14:00 historia muzyki  pr 
     • 6 maja  - godz. 9.00 język angielski pp - godz. 14:00 język niemiecki pp, język rosyjski pp 
     • 9 maja  - godz. 9.00 język angielski pr - godz. 14:00 filozofia pr 
     • 10 maja  - godz. 9.00 język polski pr 
     • 11 maja - godz. 9.00 matematyka pr 
     • 12 maja  - godz. 9.00 biologia pp pr - godz. 14:00 język rosyjski pr
     • 13 maja  - godz. 9.00 wiedza o społeczeństwie - godz. 14:00 język niemecki pr
     • 16 maja  - godz. 9.00 chemia  pr
     • 17 maja  - godz. 9.00 historia pr 
     • 18 maja - godz. 9.00  geografia pr
     • 19 maja - godz. 9.00 fizyka pr godz.14.00  - historia stuki
     • 20 maja - godz. 9.00 informatyka pr

     Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego - do  lipca 2022
     Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach - do 5 lipca 2022
     Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach - do 5 lipca 2022