ERASMUS+ „Migracja i kryzys uchodźców z punktu widzenia uczniów” 
Realizowany od września 2017 roku do sierpnia 2019 roku we współpracy z 5 państwami europejskimi: Słowacją, Włochami, Hiszpanią, Słowenią, Rumunią.

 

ERASMUS+ Media społeczne w edukacji 

Celem projektu jest:

  • analiza zachowań nastolatków w mediach społecznościowych
  • wskazanie zachowań ryzykownych i ich możliwych negatywnych konsekwencji
  • analiza grup aktywnych na portalach społecznościowych związanych z następującymi tematami: zmiany w środowisku naturalnym, kryzys ekonomiczny,  ekstremalne poglądy, możliwości zdobycia pracy i studiowania zagranicą i przygotowanie zadań na podbudowie mulimediów związanych z tymi tematami. Partnerami są: Słowenia, Słowacja, Włochy i Turcja.

 

ERASMUS+  Projekt „Nowoczesne technologie oraz zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe kluczem do sukcesu w klasach dwujęzycznych”

PO WER
Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska kluczem do sukcesu uczniów!

Comenius "Literature Live" - pod kierunkiem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (sierpień 2015)

 

e-Szkoła - Moja Wielkopolska - pod kierunkiem Samorządu Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie z UAM i OFEK

 

Akademia Talentów Przyrodniczych - pod kierunkiem Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu. (wrzesień 2015)

 

Matematyka Reaktywacja - pod kierunkiem Politechniki Wrocławskiej

 

Jestem przedsiębiorczy - kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnych metod i narzędzi - pod kierunkiem Centrum Kompetencji z Poznania (czerwiec 2014)

 

Szkoła Sukcesu - pod kierunkiem Uniwersytetu Gdańskiego (czerwiec 2014)

 

Z WAT nauka jest fascynująca! - pod kierunkiem Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie i Augustowskiego Centrum Edukacyjnego (maj 2015)

 

Newton też był uczniem - pod kierunkiem UAM Poznań

 

Kompetencje kluczowe drogą do kariery - pod kierunkiem Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie

 

Lepszy nauczyciel - mądrzejsi uczniowie -  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2013)

 

Comenius P.O.E.T.R.Y - pod kierunkiem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (2013)

 

As kompetencji - pod kierunkiem Uniwersytetu Szczecińskiego (luty 2012)

 

Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości - pod kierunkiem fundacji OIC Poland w partnerstwie z Wyższą Szkołą Ekonomii Innowacji w Lublinie

 

Społeczeństwo demokratyczne - pod kierunkiem Kancelarii Senatu w Warszawie i Kuratorium Oświaty w Poznaniu (2011 rok)

 

e-szkoła Wielkopolska - pod kierunkiem Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej w Poznaniu w partnerstwie z UAM Poznań (2009 rok)

 

Śladami Powstania Wielkopolskiego - POMOST historii - pod kierunkiem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (2008 rok)

 

Mam haka na raka - pod kierunkiem Polskiej Unii Onkologii w partnerstwie z firmą farmaceutyczną GlaxoSmithKline (2008 rok)

 

Ale Akcja! - pod kierunkiem PZU Życie S.A pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia (2007 rok)

 

Socrates - Comenius - pod kierunkiem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (2007 rok)

Aktualności

Kontakt

  • Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich
    ul. Ks. Kegla 1a
    63-000 Środa Wlkp.
  • 61 285-24-34, 798-674-080

Galeria zdjęć