OFERAT DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy - zgodnie z podstawą programową - wszystkie klasy I ogólne, czyli każdy z uczniów decyzję o wyborze przedmiotów w zakresie rozszerzonym będzie mógł podjąć dopiero po pierwszej klasie. W klasie II każdy z uczniów wybiera dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym ze wszystkich dostępnych przedmiotów. Realizacja ich, tak jak ma to miejsce również w językach obcych nowożytnych (będących kontynuacją), będzie odbywać się ponadklasowo. W klasie II i w III w zespole klasowym realizowane będą przedmioty w zakresie podstawowym, ponadklasowo przedmioty rozszerzone, język obcy (kontynuacja) i wychowanie fizyczne. Takie innowacyjne podejście pozwala każdemu uczniowi wybrać te przedmioty, które go interesują i na podstawie których chciałby aplikować na wyższe studia. Może to być wybór w kierunku:

 

biologii i chemii ponadklasowo - dla uczniów, którzy interesują się ochroną środowiska, współczesną genetyką, botaniką, zoologią, medycyną. Absolwent może studiować na kierunkach: biologia, chemia, biotechnologia, leśnictwo, lekarski, farmacja, weterynaria, ochrona środowiska, towaroznawstwo, technologia chemiczna i wiele, wiele innych.

 


 

 

 

języka angielskiego i gegrafii ponadklasowo - dla uczniów, którzy interesują się zasadami tworzenia własnych firm, szeroko rozumianym marketingiem, zarządzaniem i współpracą zagraniczną.  Uczniowie, którzy zdecydują się w klasie II przystąpić do Spółdzielni "Impuls" prowadzą sklepik szkolny i mogą ubiegać się o stypendium fundowane przez firmę „Decora”. Absolwent może rozpocząć studia na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, gospodarka międzynarodowa, gospodarka przestrzenna, logistyka, stosunki międzynarodowe, finanse i inne.

 

 

historii i geografii ponadklasowo - dla uczniów, którzy interesują się geografią, historią, czy językiem polskim.  Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień z geografii, historii i może rozpocząć studia na kierunkach: prawo, geografia, gospodarka przestrzenna, filologia polska, filozofia, europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe, geoinformacja, turystyka i rekreacja, zarządzanie i inne. 

 

 

 

matematyki i fizyki ponadklasowo - dla uczniów, którzy interesują się rozwojem techniki, programowaniem, lubią matematykę, chcą poznawać prawa fizyki. Absolwent klasy posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień z fizyki, matematyki, jest przygotowany do rozpoczęcia studiów na kierunkach: politechnicznych, ekonomicznych, matematyce, fizyce, informatyce i innych.

 


 

 

 

Powyżej to tylko przykłady gdyż każdy z uczniów będzie dokonywał wyboru sam i równie dobrze może to być np. wybór rozszerzonego języka angielskiego i rozszerzonej matematyki czy rozszerzonego języka polskiego i rozszerzonej fizyki.

Języki obce, kontynuacja - zarówno język angielski jak i niemiecki nauczane są w grupach zaawansowania ponadklasowo.

Kontynuację nauki języka można wybrać spośród następujących:

 • j.angielski
 • j.niemiecki
   

Jako drugi (kontynuacja lub od podstaw) proponujemy:

 • j.angielski
 • j.niemiecki

Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się również ponadklasowo w nowoczesnej hali sportowej.

 

OFERAT DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy - zgodnie z podstawą programową - cztery klasy: humanistyczną, medyczno-przyrodniczą, menadżerską i politeczniczną. Każdy z uczniów decyzję o wyborze przedmiotów w zakresie rozszerzonym podejmuję już przed rozpoczęciem  pierwszej klasy.  Realizacja ich, będzie odbywać się w klasie, którą wybierze.

 

  klasa humanistyczna - do niej mogą uczęszczać uczniowie, którzy interesują się historią, filologią    polską, wiedzą o  Polsce i świecie współczesnym. Uczniowie uczestniczą w zajęciach na Wydziale   Filologii Polskiej i Klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowcy z uczelni prowadzą zajęcia w szkole. 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzony: język polski, historia, wiedza i społeczeństwie 


Absolwent klasy  posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień z historii i filologii polskiej, może rozpocząć studia na różnych kierunkach, np.: filologia polska, historia, prawo, administracja, gospodarka przestrzenna, europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe, filologia angielska, filologia niemiecka, lingwistyka.

 

 klasa medyczno-przyrodnicza 
Propozycja dla uczniów, którzy interesują się ochroną środowiska, współczesną genetyką, botaniką, zoologią, medycyną. Uczniowie uczestniczą w  warsztatach na Uniwersytecie Przyrodniczym, na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:   biologia, chemia, język angielski                        
Absolwent klasy  posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień z biologii i chemii.  Może studiować na kierunkach: biologia, chemia, biotechnologia, leśnictwo, lekarski, farmacja, weterynaria, ochrona środowiska, towaroznawstwo, technologia chemiczna i wiele innych.
 

 

 klasa biznesowo – menadżerska

 Adresowana jest do uczniów, którzy interesują się zasadami tworzenia własnych firm, szeroko rozumianym marketingiem, zarządzaniem i współpracą zagraniczną. 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski


Uczniowie tej klasy mogą ubiegać się o stypendium fundowane przez firmę Decora. Jest ono przyznawane co semestr dla najlepszego ucznia w klasie.
Absolwent klasy  posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień z matematyki, przedsiębiorczości, zarządzania, marketingu i znajomości języka obcego biznesowego.  Po ukończeniu liceum może rozpocząć studia na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, gospodarka międzynarodowa, gospodarka przestrzenna, logistyka, stosunki międzynarodowe, finanse i rachunkowość, marketing.
 

klasa politechniczna
adresowana jest do uczniów, którzy interesują się rozwojem techniki, programowaniem, lubią matematykę, chcą poznawać prawa fizyki. Uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach na Politechnice Poznańskiej, na UAM.
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:     matematyka, fizyka i informatyka. 

Absolwent klasy  posiada wiedzę i umiejętności  z zakresu ogólnych zagadnień z fizyki, matematyki i informatyki, jest przygotowany do rozpoczęcia studiów na kierunkach: politechnicznych, ekonomicznych, matematyce, fizyce, informatyce, architekturze. 
 

 

 

 

Języki obce  - zarówno język angielski jak i niemiecki nauczane są w klasach w dwóch grupach podzielonych według  zaawansowania.

Kontynuację nauki języka można wybrać spośród następujących:

j.angielski
j.niemiecki

Jako drugi (kontynuacja lub od podstaw) proponujemy:

j.angielski
j.niemiecki
Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się również ponadklasowo w nowoczesnej hali sportowej.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich
  ul. Ks. Kegla 1a
  63-000 Środa Wlkp.
 • 61 285-24-34

Galeria zdjęć