• Nieżyjący pracownicy

    •  

      

     1. prof. Jan Roj - dyrektor Państwowego Gimnazjum Humanistycznego Koedukacyjnego
     2. prof. Franciszek Synoradzki - dyrektor gimnazjum
     3. prof. Jan Podoba - dyrektor Państwowego Licem i Gimnazjum
     4. prof. Ludwik Anders - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
     5. prof. Władysław Ławniczak - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
       
     6. prof. geografii Stefan Bąkowski (*b)
     7. prof. języka polskiego Godzimiera Bętkowska
     8. prof. języka polskiego Stefania Duszczak-Capik
     9. prof. Marian Gruszczyński (**)
     10. prof. języka łacińskiego Witold Guszczyński
     11. prof. matematyki Stanisław Jankowski (**)
     12. prof. wychowania fizycznego Jan Jasiński (**)
     13. prof. języka francuskiego Lidia Joachimiak-Szmyt
     14. prof. biologii Maria Kędziora (*e)
     15. prof. języka polskiego Czesław Korek (*i)
     16. prof. języka francuskiego Piotr Kowaliński
     17. prof. przyrody Tadeusz Mąkowski (**)
     18. prof. wychowania technicznego, kierownik internatu Edward Nowaczyk (*d)
     19. prof. historii Mieczysława Musielakówna (*c)
     20. prof. matematyki i fizyki Mieczysław Piątkowski (*f)
     21. prof. chemii Janina Pukianiec (*g)
     22. prof. fizyki Piotr Pukianiec (*g)
     23. prof. wychowania fizycznego Olga Rzucidło (*a)
     24. prof. języka polskiego Stefan Adam Schmidt (**)
     25. prof. wychowania fizycznego Maria Szerocka (**)
     26. prof. historii Wojciech Wagner
       
     27. Ewa Walczak (*l)
     28. Stefania Strugarek (*h)
     29. Krystyna Jur (*k)
     30. Jan Ratajczak (*j)
     31. Władysława Ryll
     32. Józefa Nowak

      

     * pochowani na cmentarzu w Środzie Wlkp, miejsce grobu na mapie cmentarza
     ** pomordowani i polegli za ojczyznę w latach 1939 - 1945

      

     Plan ogólny cmentarza w Środzie Wlkp.: http://www.srodawlkp.org/pliki/swpm_h6.html