• Historia szkoły

    •  

      

     Nasze liceum jest szkołą o bogatych tradycjach. W czasach zaboru pruskiego wybudowano w Środzie gmach w którym umieszczono Wyższą Szkołę Miejską. Mówiono w niej po niemiecku. Spolszczono ją w 1919 roku. Jej kuratorem został ksiądz Mieczysław Meissner. Od 1920 roku miasto czyniło starania, by szkołę upaństwowić. W końcu dzięki staraniom księży Meissnera i Faustmana oraz burmistrza Jana Polskiego i pierwszego dyrektora Jana Roja, Rada Ministrów wyraziła zgodę na powołanie 1 września 1922 roku Państwowego Gimnazjum Humanistycznego.
     W ciągu pierwszych piętnastu lat w gimnazjum uczyło 40 nauczycieli. Wśród nich byli pedagodzy z tytułami doktorów: Szmyt, Kolbuszewski, Piechocki, Kaczmarek, Sperczyński, Bochenek. Nauczyciele kształtowali wśród młodzieży postawy patriotyczne, rozwijali miłość do małej ojczyzny. Wychowanie uczniów oraz ich kształcenie wspomagały organizacje szkolne, takie jak: ZHP, PCK, LOPP, Solidacja Mariańska, samorządy klasowe i kółka uczniowskie. Pierwszy egzamin dojrzałości przeprowadzono w roku szkolnym 1923/24. 

     W latach 1939 -1945 ofiarą niemieckiej agresji padli zarówno nauczycieli, jak i uczniowie Państwowego Gimnazjum Humanistycznego. Fakt ten upamiętnia tablica wykonana z białego marmuru i umieszczona na zewnętrznej ścianie frontowej obecnego gmachu Liceum Ogólnokształcącego. Wyryte na niej są nazwiska pomordowanych i poległych w czasie drugiej wojny światowej profesorów i uczniów. Wśród nich znaleźli się: nauczyciele: Marian Gruszczyński, Stanisław Jankowski, Jan Jasiński, Tadeusz Mąkowski, Maria Szerocka, Adam Schmidt oraz absolwenci i uczniowie Franciszek Bartłomiejczak, Marian Grala, Antoni Idaszak, Heliodor Jankiewicz, Zbigniew Kamiński, Marian Kaźmierowski, Bolesław Kominek, Józef Kordus, Bogusław Kuścielek, Ryszard Kuścielek, Stanisław Madaliński, Konrad Malinowski, Bolesław Marchwicki, Kazimierz Marczyński, ks. Stanisław Michalski, Antoni Mikulski, Czesław Nowak, Witold Nowak, Lechosław Palinkiewicz, Marian Szewczyk, Jan Tipelt, Stefan Tipelt, Zygmunt Więckowski, Maksymilian Wojciechowski, Stefan Zawielak. 

     Po wyzwoleniu Środy, które nastąpiło 23 stycznia 1945 roku, dawny dyrektor Jan Podoba rozpoczął organizację szkoły. Już 16 kwietnia odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 1 września funkcję dyrektora przejął Ludwik Anders. Postanowił jak najszybciej odbudować całkowicie spalony przez hitlerowców budynek szkoły. Z jego inicjatywy zawiązał się Komitet Odbudowy Gimnazjum. Dwa lata później stanął nowy budynek, który dzięki zabiegom dyrekcji, nauczycieli, komitetu rodzicielskiego, społeczności uczniowskiej, zakładów pracy i skarbu państwa został zaopatrzony w sprzęt i pomoce naukowe.