• Harmonogram Matur 2023

   • Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2023 r. – Aktualizacja 1.: 10 października 2022 r.

     

    HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

    dla absolwentów wszystkich typów szkół; taki sam dla egzaminu w Formule 2023 oraz w Formule 2015

     


                                         Część ustna egzaminu maturalnego

     

     

     

     

    język polski

    Egzamin jest przeprowadzany

    od 10 do 23 maja

     

    języki mniejszości narodowych

    w szkołach według

     

    (z wyjątkiem

     

    języki obce nowożytne

    harmonogramów ustalonych

    14 i 21 maja)

     

    język łemkowski

    przez przewodniczących

     

     

     

     

    język kaszubski

    zespołów egzaminacyjnych.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Część pisemna egzaminu maturalnego

     

     

    Maj

     

    Godzina 9:00

     

    Godzina 14:00

    4

     

    czwartek

     

    język polski – pp*

    ----------

     

     

     

     

     

     

    język francuski – pp

     

     

     

     

     

     

    język hiszpański – pp

    5

     

    piątek

     

    język angielski – pp

     

    język niemiecki – pp

     

     

     

     

     

     

    język rosyjski – pp

     

     

     

     

     

     

    język włoski – pp

    6, 7 – sobota, niedziela

     

     

     

     

     

     

     

     

    język kaszubski – pr*

    8

     

    poniedziałek

     

    matematyka – pp

     

    język łemkowski – pr

     

     

     

     

     

     

    język łaciński i kultura antyczna – pr

    9

     

    wtorek

     

    język angielski – pr

     

    filozofia – pr

     

     

    język angielski – dj*

     

     

     

     

     

     

     

    10

     

    środa

     

    wiedza o społeczeństwie – pr

     

    język niemiecki – pr

     

     

     

    język niemiecki – dj

     

     

     

     

     

     

    11

     

    czwartek

     

    biologia – pr

     

    język rosyjski – pr

     

     

     

    język rosyjski – dj

     

     

     

     

     

     

    12

     

    piątek

     

    matematyka – pr

     

    język francuski – pr

     

     

     

    język francuski – dj

     

     

     

     

     

     

    13, 14 – sobota, niedziela

     

     

    15

     

    poniedziałek

     

    chemia – pr

     

    historia muzyki – pr

    16

     

    wtorek

     

    geografia – pr

     

    języki mniejszości narodowych – pp

    17

     

    środa

     

    język polski – pr

     

    języki mniejszości narodowych – pr

    18

     

    czwartek

     

    historia – pr

     

    język włoski – pr

     

     

     

    język włoski – dj

     

     

     

     

     

     

    19

     

    piątek

     

    fizyka – pr

     

    historia sztuki – pr

    20, 21 – sobota, niedziela

     

     

    22

     

    poniedziałek

     

    informatyka – pr

     

    język hiszpański – pr

     

     

     

    język hiszpański – dj

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów

     

     

     

     

    dwujęzycznych (pp)**

     

     

     

     

     

     

    godz. 10:35 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów

     

     

     

     

    dwujęzycznych (pr)**

     

     

     

     

     

     

    godz. 12:10 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów

    23

     

    wtorek

     

    dwujęzycznych (pr)**

     

     

     

     

    godz. 13:45 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów

     

     

     

     

     

     

     

     

    dwujęzycznych (pr)**

     

     

     

     

     

     

    godz. 15:20 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów

     

     

     

     

    dwujęzycznych (pr)**

     

     

     

     

     

     

    godz. 16:55 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów

     

     

     

     

    dwujęzycznych (pr)**

     

     

     

    * pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

     

    ** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.