• Harmonogram Matur 2024

    •  

     Szczegółowy harmonogram egzaminu maturalnego w roku 2024

     Termin główny egzaminu maturalnego

     – od 7 do 24 maja 2024‎

      

     Część ustna (wszystkie przedmioty) – 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

     Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 7 do 24 maja.

      

     Termin dodatkowy – od 3 do 17 czerwca 2024 r.

     ‎Część ustna (wszystkie przedmioty) – od10 do 12 czerwca.

     Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 3 do 17 czerwca.

     Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

     Termin poprawkowy – 20–21 sierpnia 2024 r.‎

     Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 20 sierpnia.

     Część pisemna (wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym) – 21 sierpnia‎.