• Informacja dla absolwentów

    • Absolwenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2023 roku muszą do 7 lutego złożyć deklarację przystąpienia do matury.  Deklaracje, w naszej szkole, składane są tylko w wersji elektronicznej. 

     Należy złożyć wniosek w sekretariacie szkoły o nadanie loginu i hasła do przygotowania e-deklaracji.

                                                                                            Komunikat OKE Poznań

     Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że zgodnie z § 13 ust. 5 rozporządzenia o egzaminie maturalnym (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001644/O/D20221644.pdf) na stronie https://wyniki.edu.pl/login można złożyć deklarację maturalną w wersji elektronicznej (e-deklaracja).

     Login i hasło do serwisu https://wyniki.edu.pl/login nadaje szkoła macierzysta.

     Informujemy, że deklaracje na egzamin maturalny w 2023 r. można składać wyłącznie w jednej formie: elektronicznej lub papierowej.