• 21 grudnia 2018 - odsłonięcie pomnika i uroczystości w szkole

    • Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej długo i rzetelnie przygotowywało się do obchodów 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. Jeszcze wiosną ubiegłego roku powstał zespół nauczycieli,  którzy wraz z dyrekcją oraz Stowarzyszeniem Rodzin Powstańców Wielkopolskich przygotowali harmonogram działań, nad przebiegiem którego czuwali obecna dyrektor Katarzyna Światowy, (wcześniej dyrektor Anna Podbielska), Marlena Szymańska, Agnieszka Kaczmarek oraz Dominik Leszczyński i Sławomir Brambor. W prace zaangażowana była cała społeczność liceum. W listopadzie przed budynkiem posadzono platan upamiętniający patronów  szkoły, przy którym wkrótce pojawi się pamiątkowa tabliczka oraz zostanie wkopana butelka z podpisami wszystkich uczniów i pracowników. Kolejne działania miały miejsce tuż przed obchodami rocznicznicowymi. Nauczyciele historii przeprowadzili konkurs wiedzy o powstaniu wielkopolskim. 
     21 grudnia miało miejsce uroczyste odsłonięcie pomnika poświęconego powstańcom, głównym inicjatorem powstania pomnika jest Stowarzyszenie Rodzin Powstańczych w Środzie Wlkp.  Uroczystość prowadzili Marlena Szymańska oraz Sławomir Brambor. Imprezę swą obecnością uświetnili: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, wiceprzewodniczący  Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Marek Gola,  poseł na Sejm RP Krzysztof Ostrowski, , Starosta  Powiatu Średzkiego Ernest Iwańczuk, wicestarosta Małgorzata Wiśniewska – Zabłocka,  Burmistrz Miasta Środa Wlkp. Piotr Mieloch, wiceburmistrz Maria Mieszczak, Przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Fertała, ks. kanonik Janusz Śmigiel, ks. dr Krzysztof Michalczak oraz pozostali goście, mieszkańcy miasta i okolic. Uczniowie i  przedszkolaki  z Niepublicznego Przedszkola „Kasztanowy Ogród” wraz z nauczycielami przygotowali krótką inscenizację przyjazdu Ignacego Paderewskiego do Poznania. W rolę Paderewskiego wcielił się Adam Błaszczyk, podjechał on wraz z małżonką repliką samochodu maki Rolls-Royce,  stworzoną przez konstruktora Jerzego Golbę i z balkonu wygłosił mowę, taką samą jak I. Paderewski z balkonu Hotelu Bazar w Poznaniu, w dniu 27 grudnia 1918 roku.  Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonali; wicemarszałek W. Jankowiak,  Maria Mielcarzewicz – prezes Stowarzyszenia Rodzin Powstańców Wielkopolskich, starosta E. Iwańczuk, burmistrz P. Mieloch, przewodnicząca  M. Fertała, T. Pawlicki – starosta w roku 2013, kiedy powstał list intencyjny, w którym zapisano, że pomnik powstanie. List intencyjny zakopany jest przy liceum pod tablicami pamiątkowymi. Wstęgę przecinał również autor pomnika prof. Wiesław Koronowski. Proboszcz NSJ dr K. Michalczak poświecił obelisk, zaś licznie zgromadzone delegacje złożyły wiązanki. Na zakończenie odbył się apel poległych. Po tej części uroczystości delegacje, przybyli goście i mieszkańcy miasta udali się do budynku liceum, gdzie miała miejsce dalsza część obchodów. Przemówienia tu wygłosili: Pani Maria Mielcarzewicz i dr Marek Rezler, głos zabrali również - wicemarszałek Wojciech Jankowiak, burmistrz Piotr Mieloch, poseł Krzysztof Ostrowski oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu  Przemysław Jankowiak, który przeczytał list od senatora Roberta Gawła. W hali zgromadzeni mogli zobaczyć inscenizację wydarzeń, które rozegrały się w Środzie i Poznaniu z udziałem patronów szkoły.  Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu, Pan Tadeusz Musiał nadał sztandarowi liceum honorowe odznaczenie „Wierni Tradycji” za zasługi w upowszechnianiu wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. Prezes  Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Jan Lis wręczył odznaczenia zasłużonym dla zachowania pamięci o powstaniu.  Prezes Średzkiego Towarzystwa Fotograficznego Bartłomiej Król przekazał album ze zdjęciami z roku 1986, kiedy nadano liceum imię Powstańców Wielkopolskich. Zdjęcia w 1986 wykonał Pan Józef Odalanowski, który dokumentował również tegoroczną uroczystość. Obejrzano również dwie prezentacje tematyczne. Całość uświetnił chór składający się z licealistek oraz akompaniament pianina i saksofonu. Tę część uroczystości przygotowali uczniowie: Kinga Kirschke, Jakub Pruchniewicz, Marcin Wojewodzic, Wojciech Borwin, Marcin Chmiel, Mateusz Dobrzański, Wojciech Hęćka, Marcin Pawlak, Marek Sobota, Grzegorz Rajkowski, Barbara Niemczal, Zazanna Pruchniewicz, Zuzanna Stanicka, Wiktoria Pachura, Jakub Felman, Marta Woźniak, Monika Wiśniewska, Tomasz Gabała, Oskar Kordacki, Tobiasz Szewczak, Katarzyna Socha, Olga Ślebioda, Sara Neuman, Martyna Jankowska.

     Społeczność Liceum składa podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości upamiętniających zwycięski zryw z 27 grudnia 1918 roku. W szczególności: Stowarzyszeniu Rodzin Powstańców Wielkopolskich, Zakładowi Gospodarki Komunalnej, Ośrodkowi Kultury, Panu   Jerzemu  Golbie, panu Michałowi Grochowskiemu, Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu,. Dziękujemy!


     Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Uroczystości Dnia Patrona i odsłonięcia Pomnika Powstańców Wielkopolskich.

     21 grudnia 2018 roku - Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp.