• Ramowe plany nauczania

    • klasa humanistyczna: przedmioty na poziomie rozszerzonym - język polski, historia, wos

     klasa medyczno-przyrodnicza:  przedmioty na poziomie rozszerzonym -biologia, chemia, język angielski

     klasa biznesowo-menadżerska:  przedmioty na poziomie rozszerzonym -geografia, matematyka, język angielski

     klasa politechniczna:  przedmioty na poziomie rozszerzonym - matematyka, fizyka, informatyka

     klasa turystyczno - lingwistyczna:  przedmioty na poziomie rozszerzonym - geografia, język angielski, język niemiecki   

      

     ramowe_plany_nauczania.pdf