• Terminy i regulamin rekrutacji

    • Regulamin rekrutacji (zmiana z dnia 20.05.2024 r. w paragrafie 6)

     Regulamin_przyjec_do_klas_I_na_rok_2024-25(2).pdf

      

     Terminy rekrutacyjne:

     Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami:

     od 20 maja 2024 r. (poniedziałek) do 14 czerwca 2024 r. (piątek) do godz. 15.00

      

     Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty:

     od 21 czerwca 2024 r. (piątek) do 5 lipca 2024 r. (piątek) do godz. 15.00

      

     Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały złożone wcześniej) oraz pozostałych dokumentów wymaganych  w szkole:

     od 11 lipca 2024 r. (czwartek) do 17 lipca 2024 r. (środa) do godz. 15.00

      

     Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły:

     11  lipca 2024 r. (czwartek) o godz. 12.00

     Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły:

     18 lipca 2024 r. (środa) do godz. 12.00