• Terminy i regulamin rekrutacji

    • Regulamin rekrutacji:

     Regulamin_przyjec_do_klas_I_na_rok_2023-24.pdf

     Terminy rekrutacyjne:

     od 15 maja 2023 r. (poniedziałek) do 16 czerwca 2023 r. (piątek) do godz. 15.00

     Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.

     od 23 czerwca 2023 r. (piątek) do 10 lipca 2023 r. (poniedziałek) do godz. 15.00

     Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

     od 17 lipca 2023 r. (poniedziałek) do 21 lipca 2023 r. (piątek) do godz. 15.00

     Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały złożone wcześniej) oraz pozostałych dokumentów wymaganych  w szkole.

     Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły:

     17  lipca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 12.00

     Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły:

     24 lipca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 12.00