• Klasy

    •  

     OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

     W roku szkolnym 2024/2025 proponujemy trzy klasy: humanistyczną, medyczno-przyrodniczą oraz biznesowo-menadżerską. 

     Ostateczna liczba oddziałów ustalona zostanie po określeniu liczby kandydatów. Jeżeli dana klasa nie osiągnie minimum 25 uczniów spełniających kryteria rekrutacji oddział nie zostanie utworzony.

      

     klasa humanistyczna - dla uczniów, którzy interesują się historią, filologią polską, wiedzą o  Polsce i świecie współczesnym. Uczniowie uczestniczą w zajęciach na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowcy z uczelni prowadzą zajęcia w szkole. 
     Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzony: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie 

     Absolwent klasy  posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień z historii i filologii polskiej, może rozpocząć studia na różnych kierunkach, np.: filologia polska, historia, prawo, administracja, gospodarka przestrzenna, europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe, filologia angielska, filologia niemiecka, lingwistyka.

      

     klasa medyczno-przyrodnicza 
     Propozycja dla uczniów, którzy interesują się dziedzinami związanymi z biologią i chemią, m.in. takimi jak: ochroną środowiska, współczesną genetyką, botaniką, zoologią, medycyną. Uczniowie uczestniczą w warsztatach w Instytucie Nauk o Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego oraz w wykładach Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 
     Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:   biologia, chemia, język angielski                        
     Absolwent klasy  posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień z biologii i chemii.  Może studiować na kierunkach: biologia, chemia, biotechnologia, leśnictwo, lekarski, farmacja, weterynaria, ochrona środowiska, towaroznawstwo, technologia chemiczna i wiele innych.

      

     klasa biznesowo – menadżerska

     Adresowana jest do uczniów, którzy interesują się zasadami tworzenia własnych firm, szeroko rozumianym marketingiem, zarządzaniem i współpracą zagraniczną. 

     Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski

     Uczniowie tej klasy mogą ubiegać się o stypendium fundowane przez firmę Decora. Jest ono przyznawane dla najlepszego lub najbardziej zaangażowanego ucznia w klasie.
     Absolwent klasy  posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień z matematyki, przedsiębiorczości, zarządzania, marketingu i znajomości języka obcego biznesowego. Po ukończeniu liceum może rozpocząć studia na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, gospodarka międzynarodowa, gospodarka przestrzenna, logistyka, stosunki międzynarodowe, finanse i rachunkowość, marketing.

      

     Języki obce  - zarówno język angielski jak i niemiecki nauczane są w klasach w dwóch grupach podzielonych według  zaawansowania.


     Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się ponadklasowo w nowoczesnej hali sportowej.

     https://www.emaze.com/@AOTILFLCW/poznaj-nasze-lo

      

     Wirtualny spacer po szkole:

      

      

      

      

     • Nagłówek

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.