• Hemoglobinka

    •  

     Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi Hemoglobinka przy Liceum Ogólnokształcącym w Środzie Wlkp. powstał w czerwcu 1999 roku. Zanim doszło do powstania klubu, przez blisko 10 miesięcy roku szkolnego 1998/1999 trwało zachęcanie pierwszych pełnoletnich licealistów do podjęcia trudnej decyzji oddania krwi. Choć początki były trudne, udało się to osiągnąć pod koniec wspomnianego roku szkolnego. Później było już łatwiej. Świadomość czwartoklasistów w pojmowaniu idei krwiodawstwa rosła z każdym miesiącem. Przybywało krwiodawców, przybywało krwi. Na koniec 1999 roku w banku krwi były 22 litry, a pod koniec roku szkolnego 2015/2016, a więc po siedemnastu latach działalności – 532 litry krwi!

     W kwietniu 2015  przekroczyliśmy 500 litrów!!! Wszystkich krwiodawców (wraz z absolwentami) jest już 446, w tym regularnie krew oddaje kilku nauczycieli. 

     Krew można oddawać w każdą środę i piątek w godzinach od 8.30 do 13.30 w punkcie krwiodawstwa w szpitalu w Środzie Wlkp.

     Jest wiele powodów, dla których warto dołączyć do grona krwiodawców.

     • Oddając krew dowiesz się, jaką masz grupę krwi
     • raz w tygodniu nieodpłatnie przez godzinę możesz korzystać z pływalni miejskiej w Środzie Wlkp.
     • BEZ KOLEJKI DO LEKARZA Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługują uprawnienia do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia.
     • Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
     • dzięki badaniom, które wykonywane są przy każdym oddaniu krwi lub osocza, będziesz miał pewność, że nie jesteś nosicielem wirusów zapalenia wątroby typu B i C, wirusa HIV oraz że nie jesteś zakażony kiłą;
     • po trzecim oddaniu krwi otrzymasz legitymację honorowego dawcy krwi, w której dokonywane będą wpisy świadczące o kolejnych wizytach w punkcie krwiodawstwa. ( krwiodawca, który odda 6 litrów krwi otrzymuje odznaczenie Honorowego Dawcy Krwi trzeciego stopnia' 12 litrów -drugiego stopnia, 18 litrów - pierwszego stopnia), w przypadku dziewcząt wartości te wynoszą: 5 litrów, 10 litrów i 15 litrów.
     • po oddaniu krwi masz prawo (nie obowiązek) nie przyjść na pozostałe w tym dniu lekcje, a po pobraniu krwi zostaniesz obdarowany pokaźną ilością pysznej czekolady;
     • jeżeli po pierwszym oddaniu krwi stwierdzisz, że to nie dla Ciebie, to po prostu więcej tego nie zrobisz (bez żadnej szkody dla organizmu);
     • satysfakcja po oddaniu krwi jest nie do opisania; oddając krew spełniasz najpiękniejszy czyn – ratujesz zagrożone życie; na Twoją krew czekają tysiące chorych.

      

     Opiekunem Szkolnego Klubu HDK jest pan Tomasz Kaczmarek - nauczyciel wychowania fizycznego.