• Klasy

    •  

     OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

     W roku szkolnym 2023/2024 proponujemy pięć klas: humanistyczną, medyczno-przyrodniczą, biznesowo-menadżerską, politeczniczną, turystyczno-ligwistyczną i sportową. Każdy z uczniów decyzję o wyborze przedmiotów w zakresie rozszerzonym podejmuje już przed rozpoczęciem  pierwszej klasy.  Realizacja ich będzie odbywać się w klasie, którą wybierze.

      

     klasa humanistyczna - dla uczniów, którzy interesują się historią, filologią polską, wiedzą o  Polsce i świecie współczesnym. Uczniowie uczestniczą w zajęciach na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowcy z uczelni prowadzą zajęcia w szkole. 
     Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzony: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie 

     Absolwent klasy  posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień z historii i filologii polskiej, może rozpocząć studia na różnych kierunkach, np.: filologia polska, historia, prawo, administracja, gospodarka przestrzenna, europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe, filologia angielska, filologia niemiecka, lingwistyka.

      

     klasa medyczno-przyrodnicza 
     Propozycja dla uczniów, którzy interesują się ochroną środowiska, współczesną genetyką, botaniką, zoologią, medycyną. Uczniowie uczestniczą w  warsztatach na Uniwersytecie Przyrodniczym, w Instytucie Nauk o Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego oraz w wykładach Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 
     Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:   biologia, chemia, język angielski                        
     Absolwent klasy  posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień z biologii i chemii.  Może studiować na kierunkach: biologia, chemia, biotechnologia, leśnictwo, lekarski, farmacja, weterynaria, ochrona środowiska, towaroznawstwo, technologia chemiczna i wiele innych.

      

     klasa biznesowo – menadżerska

     Adresowana jest do uczniów, którzy interesują się zasadami tworzenia własnych firm, szeroko rozumianym marketingiem, zarządzaniem i współpracą zagraniczną. 

     Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski

     Uczniowie tej klasy mogą ubiegać się o stypendium fundowane przez firmę Decora. Jest ono przyznawane dla najlepszego lub najbardziej zaangażowanego ucznia w klasie.
     Absolwent klasy  posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień z matematyki, przedsiębiorczości, zarządzania, marketingu i znajomości języka obcego biznesowego.  Po ukończeniu liceum może rozpocząć studia na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, gospodarka międzynarodowa, gospodarka przestrzenna, logistyka, stosunki międzynarodowe, finanse i rachunkowość, marketing.

      

     klasa politechniczna
     adresowana jest do uczniów, którzy interesują się rozwojem techniki, programowaniem, lubią matematykę, chcą poznawać prawa fizyki. Uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach na Politechnice Poznańskiej, na UAM.
     Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka
     i informatyka. 

     Absolwent klasy  posiada wiedzę i umiejętności  z zakresu ogólnych zagadnień z fizyki, matematyki i informatyki, jest przygotowany do rozpoczęcia studiów na kierunkach: politechnicznych, ekonomicznych, matematyce, fizyce, informatyce, architekturze. 
      

      

     turystyczno-lingwistyczna 

     propozycja dla uczniów interesujących się problemami świata współczesnego, podróżami i mającymi umiejętności językowe.

     Przedmioty realizowane w rozszerzeniu to geografia, język angielski i język niemiecki. 

     Absolwent klasy  posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień z geografii, kartografii i zna dwa języki obce. Po ukończeniu liceum może rozpocząć studia na kierunkach: turystyka i rekreacja, geografia, geodezja, etnolingwistyka, ekonomia, zarządzanie, gospodarka międzynarodowa, gospodarka przestrzenna, logistyka, stosunki międzynarodowe, różne studia filologiczne ponieważ język angielski i język niemiecki jest podstawą rekrutacji na większość z nich. 

      

      

         klasa   sportowa

     propozycja dla uczniów interesujących się piłką nożną. Uczeń bierze udział w dwuetapowej rekrutacji: do liceum oraz test sprawnościowy, który odbywa się w KS Polonia Środa Wielkopolska.

     Przedmioty realizowane w rozszerzeniu to biologia, geografia, wychowanie fizyczne. 

     Absolwent klasy  posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień z geografii, jest przygotowany kondycyjnie do rozpoczęcia studiów związanych ze sportem: turystyki i rekreacji, fizjoterapii, wychowania fizycznego. Klasa realizowana we współpracy z KS Polonia Środa Wielkopolska. 

      

      

     Języki obce  - zarówno język angielski jak i niemiecki nauczane są w klasach w dwóch grupach podzielonych według  zaawansowania.

     Kontynuację nauki języka można wybrać spośród następujących:

     j.angielski
     j.niemiecki

     Warunkiem utworzenia wybranej grupy jest minimum 15 uczniów chcących kontynuować dany język w wybranej klasie.

     Jako drugi język (kontynuacja lub od podstaw) proponujemy:

     j.angielski
     j.niemiecki


     Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się ponadklasowo w nowoczesnej hali sportowej.

     Zapraszamy do obejrzenia oferty edukacyjnej:

     https://www.emaze.com/@AOTILFLCW/poznaj-nasze-lo

     Wirtualny spacer po szkole:

      

      

      

      

     • Nagłówek

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.