• Terminy i regulamin rekrutacji

    • Regulamin rekrutacji:

     Regulamin_przyjec_do_klas_I_na_rok_2022-2023.pdf  

     TERMINY REKRUTACJI:

     Złożenie wniosku w sekretariacie szkoły (dla kandydatów do klas od A do E): 

     od 16 maja 2022 r.  do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

     Złożenie wniosku w sekretariacie szkoły (dla kandydatów do klasy sportowej F): 

     od 16 maja 2022 r.  do 31 maja 2022 r. do godz. 15.00

     Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (dla kandydatów do klasy sportowej)

     od 1 czerwca 2022 r. do 14 czerwca 2022 r.

     Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty:

     od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. do godz. 15.00

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

     20 lipca 2022 r. godz. 10.00

     Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wcześniej: 

     od 20 lipca 2022 r. do 1 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

     2 sierpnia 2022 r. do godz. 13.00