Organ prowadzący szkołę:
Starosta Powiatu – Ernest Iwańczuk
V-ce Starosta Powiatu - Małgorzata Wiśniewska - Zabłocka
tel. 61285-80-51

Organ prowadzący nadzór pedagogiczny:
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
tel. 61854-17-26

Dyrektor szkoły: Katarzyna Światowy
V-ce dyrektor: Ewa Sadyś
tel. 61285-24-34, 798 674 080

 

Rada  Rodziców:

 • Przewodniczaca - Monika Buziak
 • v-ce przewodniczący - Konrad Bartłomiejczak
 • Skarbnik - Beata Hoffmann

 

Wychowawcy klas:

 • 1a - Agnieszka Kaczmarek
 • 1b - Marzena Wisińska - Zadrużyńska
 • 1c - Beata Szymańska
 • 1d - Agnieszka Kaczor
 • 2a - Natalia Olkiewicz
 • 2b - Mirosława Kulawik
 • 2c - Milena Bianek
 • 2d - Agata Orłowska
 • 3a - Sławomir Brambor
 • 3b - Agnieszka Szymańska - Michalak
 • 3c - Grzegorz Kasprzak
 • 3d - Mariola Litka
 • 3e - Dominik Leszczyński
 • 3f - Anna Drzazgowska
 • 3g - Beata Senftleben
 • 3h - Aleksandra Hamrol -Narożna

 

Nauczyciele:

 • Milena Bianek - język angielski
 • Milena Biskupska - język polski
 • Sławomir Brambor - historia, wos, wośw, historia i społeczeństwo
 • Alina Cichowlas - wychowanie fizyczne, podstawy przedsiębiorczości
 • Anna Drzazgowska - język niemiecki, etyka, język polski dla obcokrajowców
 • Adam Eichler - wychowanie fizyczne
 • Barbara Gierczyńska - Wasłowicz - język polski
 • Aleksandra Hamrol-Narożna - język angielski
 • ks. Marcin Jałoszyński - religia
 • Agnieszka Kaczmarek - język polski, wiedza o kulturze
 • Tomasz Kaczmarek - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Agnieszka Kaczor - matematyka, informatyka, logika matematyczna, podstawy przedsiębiorczości
 • Grzegorz Kasprzak - geografia, fizyka
 • Mirosława Kulawik - biologia, ekologia, wdżwr
 • Dominik Leszczyński - historia, wos, historia i społeczeństwo
 • Mariola Litka - matematyka, logika matematyczna
 • Ada Mikołajczak - psycholog
 • Joanna Odalanowska - język angielski
 • Natalia Olkiewicz - biblioteka, podstawy przedsiębiorczości, filozofia, historia i społeczeństwo
 • Agata Orłowska - matematyka, fizyka
 • Ewelina Otworowska - język polski
 • Ewa Sadyś - fizyka, informatyka, przyroda
 • Beata Senftleben - matematyka, informatyka, informatyka w praktyce
 • Piotr Sęk - język angielski
 • Lucyna Stęplewska - język niemiecki, pedagog
 • Beata Szymańska - język angielski
 • Marlena Szymańska - język polski, wiedza o kulturze
 • ks. Tomasz Staśkiewicz - religia
 • Agnieszka Szymańska-Michalak - chemia
 • Katarzyna Światowy - biologia, ekologia, doradca zawodowy, podstawy przedsiębiorczości, wdżwr
 • Katarzyna Węcławiak - informatyka, matematyka
 • Marzena Wisińska - Zadrużyńska - język niemiecki

 

Inni pracownicy szkoły:

 • Administracja: Julia Michniewska - Tomczak - ref. ds. administracji/Aleksandra Hańczyk, Paulina Piotrowska (zastępstwo)
 • Obsługa: Aurelia Ratajczak, Dorota Bachorska, Monika Kaczor, Dariusz Walczak
 • Służba BHP: Julia Michniewska - Tomczak/ Jacek Nowaczyk
 • Pielęgniarka szkolna: Barbara Błaszak
 • Lekarz medycyny pracy: Szpital Średzki sp. z o.o.
 • Nauczyciel bibliotekarz:  Natalia Olkiewicz
 • Pedagog szkolny: Lucyna Stęplewska
 • Doradca zawodowy : Katarzyna Światowy                               
 • Psycholog szkolny: Ada Mikołajczak

 

Skład Samorządu Uczniowskiego:

 • Przewodnicząca: Patrycja Stępa
 • V-ce przewodniczący: Adam Komorowicz, Adam Machowski, Maja Mroczkowska
 • Sekretarz:

 

Harmonogram lekcji:

 1. lekcja pierwsza: 8.00 - 8.45
 2. lekcja druga: 8.55 - 9.40
 3. lekcja trzecia: 9.50 - 10.35
 4. lekcja czwarta: 10.45 - 11.30
 5. lekcja piąta: 11.40 - 12.25
 6. lekcja szósta: 12.45 - 13.30
 7. lekcja siódma: 13.40 - 14.25
 8. lekcja ósma: 14.30 - 15.15

 

Skala ocen (obowiązuje od 1 września 2014 roku)

Testy, sprawdziany, kartkówki i inne prace oceniane punktowo zostają przeliczane na oceny według skali procentowej: 

 • 100 - 86% - bardzo dobry
 • 85 - 70% - dobry
 • 69 - 55% - dostateczny 
 • 54 - 40% - dopuszczający
 • 39 - 0% - niedostateczny

 

Pisemne prace przekrojowe (np. dział programowy, rozdział) oceniane punktowo zostają przeliczane na oceny według skali procentowej:

 • 100% - 96% - celujący
 • 95% - 86% - bardzo dobry
 • 85% - 70% - dobry
 • 69% - 55% - dostateczny
 • 54% - 40% - dopuszczający
 • 39% - 0 % - niedostateczny

Aktualności

Kontakt

 • Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich
  ul. Ks. Kegla 1a
  63-000 Środa Wlkp.
 • 61 285-24-34, 798-674-080

Galeria zdjęć