• Klasy

    •  

     OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

     W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy pięć klas: humanistyczną, medyczno-przyrodniczą, biznesowo-menadżerską, politeczniczną i turystyczno-ligwistyczną. Każdy z uczniów decyzję o wyborze przedmiotów w zakresie rozszerzonym podejmuje już przed rozpoczęciem  pierwszej klasy.  Realizacja ich będzie odbywać się w klasie, którą wybierze.

      

     klasa humanistyczna - dla uczniów, którzy interesują się historią, filologią polską, wiedzą o  Polsce i świecie współczesnym. Uczniowie uczestniczą w zajęciach na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowcy z uczelni prowadzą zajęcia w szkole. 
     Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzony: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie 

     Absolwent klasy  posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień z historii i filologii polskiej, może rozpocząć studia na różnych kierunkach, np.: filologia polska, historia, prawo, administracja, gospodarka przestrzenna, europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe, filologia angielska, filologia niemiecka, lingwistyka.

      

     klasa medyczno-przyrodnicza 
     Propozycja dla uczniów, którzy interesują się ochroną środowiska, współczesną genetyką, botaniką, zoologią, medycyną. Uczniowie uczestniczą w  warsztatach na Uniwersytecie Przyrodniczym, w Instytucie Nauk o Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego oraz w wykładach Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 
     Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:   biologia, chemia, język angielski                        
     Absolwent klasy  posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień z biologii i chemii.  Może studiować na kierunkach: biologia, chemia, biotechnologia, leśnictwo, lekarski, farmacja, weterynaria, ochrona środowiska, towaroznawstwo, technologia chemiczna i wiele innych.
      

     klasa biznesowo – menadżerska

     Adresowana jest do uczniów, którzy interesują się zasadami tworzenia własnych firm, szeroko rozumianym marketingiem, zarządzaniem i współpracą zagraniczną. 

     Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski

     Uczniowie tej klasy mogą ubiegać się o stypendium fundowane przez firmę Decora. Jest ono przyznawane dla najlepszego lub najbardziej zaangażowanego ucznia w klasie.
     Absolwent klasy  posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień z matematyki, przedsiębiorczości, zarządzania, marketingu i znajomości języka obcego biznesowego.  Po ukończeniu liceum może rozpocząć studia na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, gospodarka międzynarodowa, gospodarka przestrzenna, logistyka, stosunki międzynarodowe, finanse i rachunkowość, marketing.

      

     klasa politechniczna
     adresowana jest do uczniów, którzy interesują się rozwojem techniki, programowaniem, lubią matematykę, chcą poznawać prawa fizyki. Uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach na Politechnice Poznańskiej, na UAM.
     Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka i informatyka. 

     Absolwent klasy  posiada wiedzę i umiejętności  z zakresu ogólnych zagadnień z fizyki, matematyki i informatyki, jest przygotowany do rozpoczęcia studiów na kierunkach: politechnicznych, ekonomicznych, matematyce, fizyce, informatyce, architekturze. 
      

      

     turystyczno-lingwistyczna 

     propozycja dla uczniów interesujących się problemami świata współczesnego, podróżami i mającymi umiejętności językowe.

     Przedmioty realizowane w rozszerzeniu to geografia, język angielski i język niemiecki. 

     Absolwent klasy  posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień z geografii, kartografii i zna dwa języki obce. Po ukończeniu liceum może rozpocząć studia na kierunkach: turystyka i rekreacja, geografia, geodezja, etnlingwistyka, ekonomia, zarządzanie, gospodarka międzynarodowa, gospodarka przestrzenna, logistyka, stosunki międzynarodowe, różne studia filologiczne ponieważ język angielski i język niemiecki jest podstawą rekrutacji na większość z nich. 


      

      

     Języki obce  - zarówno język angielski jak i niemiecki nauczane są w klasach w dwóch grupach podzielonych według  zaawansowania.

     Kontynuację nauki języka można wybrać spośród następujących:

     j.angielski
     j.niemiecki

     Warunkiem utworzenia wybranej grupy jest minimum 15 uczniów chcących kontynuować dany język w wybranej klasie.

     Jako drugi język (kontynuacja lub od podstaw) proponujemy:

     j.angielski
     j.niemiecki


     Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się ponadklasowo w nowoczesnej hali sportowej.

     Zapraszamy do obejrzenia oferty edukacyjnej:

     https://www.emaze.com/@AOTILFLCW/poznaj-nasze-lo

     Wirtualny spacer po szkole: