Klasy proponowane w roku szkolnym 2017/2018:

 

Klasa 1a

Medyczno - przyrodnicza - dla uczniów, którzy interesują się ochroną środowiska, współczesną genetyką, botaniką, zoologią, medycyną. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia. Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo oraz np. podstawy języka łacińskiego, fizyka na co dzień.
Absolwent klasy posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień z biologii i chemii. Może studiować na kierunkach: biologia, chemia, biotechnologia, leśnictwo, lekarski, farmacja, weterynaria, ochrona środowiska, towaroznawstwo, technologia chemiczna i wiele innych.

 


Klasa 1b

Biznesowo - menadżerska - adresowana jest do uczniów, którzy interesują się zasadami tworzenia własnych firm, szeroko rozumianym marketingiem, zarządzaniem i współpracą zagraniczną. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to: matematyka, geografia i wiedza o społeczeństwie. Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce i język obcy biznesowy. Uczniowie tej klasy mogą ubiegać się o stypendium fundowane przez firmę „Decora”. Jest ono przyznawane co semestr dla najlepszego ucznia w klasie.
Absolwent klasy posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień z matematyki, przedsiębiorczości, zarządzania, marketingu i znajomości języka obcego biznesowego. Po ukończeniu liceum może rozpocząć studia na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, gospodarka międzynarodowa, gospodarka przestrzenna, logistyka, stosunki międzynarodowe, finanse i rachunkowość, marketing.
 

Klasa 1c

Humanistyczno - europejska - do niej mogą uczęszczać uczniowie, którzy interesują się geografią, historią, językiem polskim. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, historia, język polski. Przedmioty uzupełniające: np. wiedza o świecie współczesnym.
Absolwent klasy posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień z geografii, historii i języka polskiego i może rozpocząć studia na kierunkach: prawo, geografia, gospodarka przestrzenna, filologia polska, filozofia, europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe, geoinformacja, turystyka i rekreacja, ekonomia, zarządzanie.


 Klasa 1d

Politechniczna - adresowana jest do uczniów, którzy interesują się rozwojem techniki, programowaniem, lubią matematykę, chcą poznawać prawa fizyki. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka i informatyka. Przedmioty uzupełniające : historia i społeczeństwo oraz np. grafika komputerowa, eksperyment fizyczny, język programowania.
Absolwent klasy posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień z fizyki, matematyki i informatyki, jest przygotowany do rozpoczęcia studiów na kierunkach: politechnicznych, ekonomicznych, matematyce, fizyce, informatyce, architekturze.

 

 

 

Języki obce

Kontynuację nauki języka można wybrać spośród następujących:

  • j.angielski
  • j.niemiecki

 

Jako drugi (kontynuacja lub od podstaw) proponujemy:

  • j.angielski
  • j.niemiecki

Aktualności

Kontakt

  • Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich
    ul. Ks. Kegla 1a
    63-000 Środa Wlkp.
  • (061) 285-24-34

Galeria zdjęć