Liceum Ogólnokształcące

im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Projekty

Projekty

Podstawą działania i rozwoju współczesnej szkoły są projekty organizowane najczęściej przez uczelnie wyższe lub różne organizacje i stowarzyszenia edukacyjne. Przystąpienie do ich realizacji jest poprzedzone kwalifikacjami ściśle określonymi przez organizatorów.


Ogłoszenie o konkursie na wybór Partnera do projektu.
Szczegóły w dziale Dokumenty szkolne.

                                                              30 czerwca 2016

 Projekty w realizacji 

ERASMUS+ Media społeczne w edukacji

Celem projektu jest:

  • analiza zachowań nastolatków w mediach społecznościowych
  • wskazanie zachowań ryzykownych i ich możliwych negatywnych konsekwencji
  • analiza grup aktywnych na portalach społecznościowych związanych z następującymi tematami: zmiany w środowisku naturalnym, kryzys ekonomiczny,  ekstremalne poglądy, możliwości zdobycia pracy i studiowania zagranicą i przygotowanie zadań na podbudowie mulimediów związanych z tymi tematami. Partnerami są: Słowenia, Słowacja, Włochy i Turcja.

 

 
PO WER

Projekt „Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska kluczem do sukcesu uczniów!” jest odpowiedzią na potrzeby i cele zdefiniowane przez dyrektora, wicedyrektora, nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej. Identyfikacja potrzeb naszej placówki była inspiracją do napisania projektu, a opisane w nim potrzeby wymagające wsparcia naszej placówki są dla nas szansą na zrealizowanie naszych planów i celów.

Cele projektu: Nadrzędnym celem projektu jest wyposażanie nauczycieli w umiejętności językowe umożliwiające:

  • realizację Planu Rozwoju Europejskiego naszej szkoły,
  • utworzenie klasy dwujęzycznej, w której każdy przedmiot będzie prowadzony w języku polskim oraz angielskim,
  • nawiązanie długotrwałej współpracy z wieloma szkołami z całej Europy, która ma zaowocować wspólnie napisanymi projektami Erasmus+ oraz wymianami uczniowskimi.
 
 

 

 Zakończyliśmy projekty: 

 

    Comenius "Literature Live" - pod kierunkiem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (sierpień 2015)

 

    e-Szkoła - Moja Wielkopolska - pod kierunkiem Samorządu Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie z UAM i OFEK

 

    Akademia Talentów Przyrodniczych - pod kierunkiem Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu. (wrzesień 2015)

    Matematyka Reaktywacja - pod kierunkiem Politechniki Wrocławskiej

 

    Jestem przedsiębiorczy - kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnych metod i narzędzi - pod kierunkiem Centrum Kompetencji z Poznania (czerwiec 2014)

 

    Szkoła Sukcesu - pod kierunkiem Uniwersytetu Gdańskiego (czerwiec 2014)

 

    Z WAT nauka jest fascynująca! - pod kierunkiem Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie i Augustowskiego Centrum Edukacyjnego (maj 2015)

 

   Newton też był uczniem - pod kierunkiem UAM Poznań

 

    Kompetencje kluczowe drogą do kariery - pod kierunkiem Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie

 

     Lepszy nauczyciel - mądrzejsi uczniowie -  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2013)

 

     Comenius P.O.E.T.R.Y - pod kierunkiem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (2013)

 

   Społeczeństwo demokratyczne - pod kierunkiem Kancelarii Senatu w Warszawie i Kuratorium Oświaty w Poznaniu (2011 rok)

 


   e-szkoła Wielkopolska
- pod kierunkiem Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej w Poznaniu w partnerstwie z UAM Poznań (2009 rok)

 

   Śladami Powstania Wielkopolskiego - POMOST historii - pod kierunkiem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (2008 rok)

  Mam haka na raka - pod kierunkiem Polskiej Unii Onkologii w partnerstwie z firmą farmaceutyczną GlaxoSmithKline (2008 rok)


   Ale Akcja!
- pod kierunkiem PZU Życie S.A pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia (2007 rok)

 


  Socrates - Comenius - pod kierunkiem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (2007 rok)

 

   As kompetencji - pod kierunkiem Uniwersytetu Szczecińskiego (luty 2012)

 

        Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości - pod kierunkiem fundacji OIC Poland w partnerstwie z Wyższą Szkołą Ekonomii Innowacji w Lublinie 

 


Dziennik elektroniczny

Keglik

Klasy patronackieProjektySzkoła sukcesu


WAT


ATP

Projekty
Na rzecz innych


Góra Grosza

Akcje ekologiczne


Zbieramy baterie


Sprzątanie świata


Gumowy surowiec


Drugie życie elektrośmieci