Liceum Ogólnokształcące

im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej

 
 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Historia szkoły

Historia szkoły

Średzkie liceum jest szkołą o bogatych tradycjach. W czasach zaboru pruskiego wybudowano w Środzie gmach w którym umieszczono Wyższą Szkołę Miejską. Mówiono w niej po niemiecku. Spolszczono ją w 1919 roku. Jej kuratorem został ksiądz Mieczysław Meissner. Od 1920 roku miasto czyniło starania, by szkołę upaństwowić. W końcu dzięki staraniom księży Meissnera i Faustmana oraz burmistrza Jana Polskiego i pierwszego dyrektora Jana Roja, Rada Ministrów wyraziła zgodę na powołanie 1 września 1922 roku Państwowego Gimnazjum Humanistycznego.

W ciągu pierwszych piętnastu lat w gimnazjum uczyło 40 nauczycieli. Wśród nich byli pedagodzy z tytułami doktorów: Szmyt, Kolbuszewski, Piechocki, Kaczmarek, Sperczyński, Bochenek. Nauczyciele kształtowali wśród młodzieży postawy patriotyczne, rozwijali miłość do małej ojczyzny. Wychowanie uczniów oraz ich kształcenie wspomagały organizacje szkolne, takie jak: ZHP, PCK, LOPP, Solidacja Mariańska, samorządy klasowe i kółka uczniowskie. Pierwszy egzamin dojrzałości przeprowadzono w roku szkolnym 1923/24. 

W latach 1939 -1945 ofiarą niemieckiej agresji padli zarówno nauczycieli, jak i uczniowie Państwowego Gimnazjum Humanistycznego. Fakt ten upamiętnia tablica wykonana z białego marmuru i umieszczona na zewnętrznej ścianie frontowej obecnego gmachu Liceum Ogólnokształcącego. Wyryte na niej są nazwiska pomordowanych i poległych w czasie drugiej wojny światowej profesorów i uczniów. Wśród nich znaleźli się: nauczyciele: Marian Gruszczyński, Stanisław Jankowski, Jan Jasiński, Tadeusz Mąkowski, Maria Szerocka, Adam Schmidt oraz absolwenci i uczniowie Franciszek Bartłomiejczak, Marian Grala, Antoni Idaszak, Heliodor Jankiewicz, Zbigniew Kamiński, Marian Kaźmierowski, Bolesław Kominek, Józef Kordus, Bogusław Kuścielek, Ryszard Kuścielek, Stanisław Madaliński, Konrad Malinowski, Bolesław Marchwicki, Kazimierz Marczyński, ks. Stanisław Michalski, Antoni Mikulski, Czesław Nowak, Witold Nowak, Lechosław Palinkiewicz, Marian Szewczyk, Jan Tipelt, Stefan Tipelt, Zygmunt Więckowski, Maksymilian Wojciechowski, Stefan Zawielak. 

Po wyzwoleniu Środy, które nastąpiło 11 marca 1945 roku dawny dyrektor Jan Podoba rozpoczął organizację szkoły. Już 16 kwietnia odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 1 września funkcję dyrektora przejął Ludwik Anders. Postanowił jak najszybciej odbudować całkowicie spalony przez hitlerowców budynek szkoły. Z jego inicjatywy zawiązał się Komitet Odbudowy Gimnazjum. Dwa lata później stanął nowy budynek, który dzięki zabiegom dyrekcji, nauczycieli, komitetu rodzicielskiego, społeczności uczniowskiej, zakładów pracy i skarbu państwa został zaopatrzony w sprzęt i pomoce naukowe.

 

Nadanie szkole imienia 

W czerwcu 1986 roku szkoła otrzymała imię Powstańców Wielkopolskich oraz sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski, zakłady pracy i społeczność lokalną. Z inicjatywą nadania szkole imienia Powstańców Wielkopolskich wystąpił Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Przygotowania trwały 2 lata. Jednym z elementów uroczystości było otwarcie Izby Pamięci, w której zgromadzono kroniki szkolne, dokumenty dotyczące historii szkoły oraz pamiątki związane z Powstaniem. Na froncie szkoły wmurowano granitową tablicę. Widnieje na niej Krzyż Powstańczy oraz napis "Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród...". W grudniu 2003 roku z okazji 85 Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego sztandar szkoły został odznaczony orderem "Za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych".

Imienna lista powstańców zaktualizowana w listopadzie 2014 roku: 

 

Z okazji obchodów 95 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego po części artystycznej nastąpiło złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową szkoły i wmurowanie listu intencyjnego budowy pomnika Powstańców Wielkopolskich na 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego przez Marię Mielcarzewicz, Tomasza Pawlickiego, Małgorzatę Fertałę oraz Marię Gierczyńską.


Współpraca ze Stowarzyszeniem Rodzin Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp.

http://www.powstancywielkopolscy.sroda.wlkp.pl/o-nas.html

 


Logotyp szkoły

Od 1 czerwca 2014 roku szkoła posiada logotyp, zaprojektowany przez Jakuba Drożaka, absolwenta rocznika maturalnego 2009.

 

Hymn szkoły 

Od listopada 2016 roku szkoła posiada hymn. 

https://www.youtube.com/watch?v=6weyRfWIrxQ

Śpiewa: Chór Ama La Musica
uczennice liceum: Anna Kaczmarek kl.II(2016/2017) Barbara Orłowska kl.III(2016/2017),
absolwentki liceum rocznik maturalny: 
Aleksandra Kaczmarek-2015, Karolina Walkowiak-2009, Izabella Walkowiak-2011
pod dyrekcją Marty Łuczak-Nowak, 
absolwentki rocznika maturalnego 2002

Aranżacja: Krzysztof BAKO Bartkowiak

Leć orle biały nad polską ziemię
Chroń twymi skrzydły piastowskie plemię
I ponad szare Giewontu skały
I ponad Bałtyk leć orle biały

Leć orle biały nad bujne łany,
Które uprawia nasz lud kochany,
Leć ponad Wisłę, leć ponad Wartę
Skrzydła twe białe trzymaj rozwarte.

Szarpały Ciebie trzy orły czarne,
Chciały Cię wtrącić w groby cmentarne.
Potęgi wrogów dziś się rozchwiały,
Ale ty żyjesz, nasz orle biały.

Dzisiaj zniknęły wrogie nam trony,
Powiewa sztandar biało-czerwony.
Powiewa sztandar ten pełen chwały
W polu czerwonym nasz orzeł biały.

Słowa: Leon Szuman Toruń 24 XII 1918roku
Muzykę skomponował: Tomasz Obłój nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 169 im. Orła Białego Warszawa, dnia 28 maja 2008 roku

 

 

Dyrektorzy szkoły 

Pierwszym dyrektorem był wcześniej wspomniany Jan Roj (1922 - 1925), kolejni to Franciszek Synoradzki (1925 -1933), Jan Podoba (1935 -1939). Po wojnie dyrektorem został Ludwik Anders (1945 - 1963), a po nim stanowisko to obejmowali Władysław Ławniczak (1963 -1984), Henryka Łukaszewicz (1984 - 1990), Emilia Ostrowska (1990 - 2013) i obecna dyrektor Anna Podbielska (od 2013 roku).

 

 Wybitni absolwenci 

Szkoła może poszczycić się wybitnymi absolwentami. Średzkie liceum ukończyli między innymi:

Józef Ladrowski - absolwent rocznik 1939 - http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Ladrowski
prof. dr hab. Stanisław Gorgolewski - absolwent rocznik 1947 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Gorgolewski
Danuta Muszyńska-Zamorska - absolwentka rocznik 1951 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Danuta_Muszy%C5%84ska-Zamorska         
prof. Roman Skowron - absolwent rocznik 1954 - https://www.asp.krakow.pl/index.php/en/aktualnoci/wernisaze/59-wernisaze/755-roman-skowron-qpozosta-owocq
Feliks Zamelski - absolwent rocznik 1954 - http://plastycy.wordpress.com/grazyna-druszcz/feliks-zamelski/
prof. UAM dr hab. Ryszard Wojciechowski - absolwent rocznik 1958 - http://www.fizyka.amu.edu.pl/strona-glowna/szybkie-linki/ksika-adresowa-wydziau
prof. PP dr hab. Lucyna Rempulska-matematyk – absolwentka rocznik 1960 - http://www.fee.put.poznan.pl/index.php/wydzial/pracownicy/userprofile/lucyna_rempulska
prof. dr hab. Krystyna Hołderna-Natkaniec – fizyk - absolwentka rocznik 1963 - https://pl.wikipedia.org/wiki/Krystyna_Ho%C5%82derna-Natkaniec
prof. UAM dr hab. Roman Zawodny- fizyk - absolwent rocznik 1964- https://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Zawodny
prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski - absolwent rocznik 1964 - http://filozofia.amu.edu.pl/struktura-instytutu/zaklad-teorii-i-filozofii-komunikacji/boleslaw-andrzejewski/
prof. dr hab. Władysław Chałupka - absolwent rocznik 1964 - http://www.idpan.poznan.pl/pracownicy-strony/1745-wladyslaw-chalupka.html
prof. PW dr ha. inż. Eugeniusz Nowicki - absolwent rocznik 1967 - http://www.pryzmat.pwr.edu.pl/Pryzmat%20PDF/pryzmat177.pdf
prof. dr hab. Tadeusz Panecki - absolwent rocznik 1969 - http://www.wsns.aps.edu.pl/instytut-profilaktyki-spo%C5%82ecznej-i-pracy-socjalnej/sylwetki-naukowe/panecki-tadeusz.aspx
prof. UG dr Henryk Machajewski - absolwent rocznik 1971 - http://ug.edu.pl/pracownik/1833/henryk_machajewski
prof. dr hab. Piotr Piotrowski - absolwent rocznik 1971 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Piotrowski
prof. dr hab. n. med. Stanisław Molski - absolwent rocznik 1972 - http://szpitaleskulap.pl/
prof. dr hab. dr h.c. Lech Wojciech Szajdak - absolwent rocznik 1972 - http://www.isrl.poznan.pl/pl/publikacje/30-pracownicy/zaklad-chemii-srodowiska/84-prof-dr-hab-dr-h-c-lech-wojciech-szajdak
prof. dr hab. inż. Jerzy Tyszer - absolwent rocznik 1977 - http://www.et.put.poznan.pl/index.php/wydzial-weit/pracownicy/1-pracownicy/10-jerzytyszer
prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński - absolwent rocznik 1983 - https://pl.wikipedia.org/wiki/Dariusz_Wieli%C5%84ski
prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański - absolwent rocznik 1991 - http://www.psychologia.amu.edu.pl/4365-2/ip-uam/alfabetyczna-lista-pracownikow/
prof. UAM dr hab. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz – absolwentka rocznik 1992 - http://ils.amu.edu.pl/index.php/pl/component/content/article/12-pracownicy/66-adamczak
prof. UM dr hab. Tomasz Gośliński - absolwent rocznik 1992 -http://wf.ump.edu.pl/wladze-wydzialu
Rafał Wieruszewski - absolwent rocznik 2000 - http://pl.wikipedia.org/wiki/Rafa%C5%82_Wieruszewski
dr Artur Ciesielski - absolwent rocznik 2002 - "Wybitny Polak" 2015 
 http://www.terazpolska.pl/pl/a/Siedmiu-wspanialych-czyli-Wybitni-Polacy-we-Francji-wybrani

Nieżyjący pracownicy szkoły 

Dyrektorzy:

 1. prof. Jan Roj - dyrektor Państwowego Gimnazjum Humanistycznego Koedukacyjnego 1922 - 1925
 2. prof. Franciszek Synoradzki - dyrektor gimnazjum 1925 1935
 3. prof. Jan Podoba - dyrektor Państwowego Licem i Gimnazjum 1935 - 1939; 1945
 4. prof. Ludwik Anders - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego 1945 - 1963
 5. prof. Władysław Ławniczak - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego 1963 - 1984

Nauczyciele:

 1. prof. geografii Stefan Bąkowski (*b)
 2. prof. języka polskiego Godzimiera Bętkowska
 3. prof. języka polskiego Stefania Duszczak-Capik
 4. prof. Marian Gruszczyński (**)
 5. prof. języka łacińskiego Witold Guszczyński
 6. prof. matematyki Stanisław Jankowski (**)
 7. prof. wychowania fizycznego Jan Jasiński (**)
 8. prof. języka francuskiego Lidia Joachimiak-Szmyt
 9. prof. biologii Maria Kędziora (*e)
 10. prof. języka polskiego Czesław Korek (*i)
 11. prof. języka francuskiego Piotr Kowaliński
 12. prof. przyrody Tadeusz Mąkowski (**)
 13. prof. wychowania technicznego, kierownik internatu Edward Nowaczyk (*d)
 14. prof. historii Mieczysława Musielakówna (*c)
 15. prof. matematyki i fizyki Mieczysław Piątkowski (*f)
 16. prof. chemii Janina Pukianiec (*g)
 17. prof. fizyki Piotr Pukianiec (*g)
 18. prof. wychowania fizycznego Olga Rzucidło (*a)
 19. prof. języka polskiego Stefan Adam Schmidt (**)
 20. prof. wychowania fizycznego Maria Szerocka (**)
 21. prof. historii Wojciech Wagner

Pracownicy:

 1. Ewa Walczak (*l)
 2. Stefania Strugarek (*h)
 3. Krystyna Jur (*k)
 4. Jan Ratajczak (*j)
 5. Władysława Ryll
 6. Józefa Nowak

* pochowani na cmentarzu w Środzie Wlkp, miejsce grobu na mapie cmentarza
** pomordowani i polegli za ojczyznę w latach 1939 - 1945

Plan ogólny cmentarza w Środzie Wlkp. http://www.srodawlkp.org/pliki/swpm_h6.html